Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code WOmzOitOit
Rekeningnummer (decimaal) 81305
Referentienummer 8005010
Omschrijving (kort) Omzet intercompany transacties
Omschrijving lang Omzet intercompany transacties
Hiërarchie WOmz (80000) Netto-omzet
WOmzOit (81300) Netto-omzet intercompany transacties
Wiki uitleg RGS en Omzetrekeningen in de boekhouding

Omzet is binnen RGS verdeeld naar omzetgroepen voor: Geproduceerde goederen (eigen productie), Handelsgoederen en Diensten. Hierbinnen onderverdeeld naar BTW regeling. Daarnaast kent RGS omzetgroepen voor: Overige netto-omzet, Netto-omzet intercompany transacties en Kortingen en bonussen en provisies. Tot slot is er nog branchegerichte omzet.

Lees verder

Toelichting c.q. uitleg RGS code

Bij intercompany transacties gaat het om:

  • Overdracht van deelnemende rechtspersoon aan een groepsmaatschappij of een deelneming; (downstream sale).
  • Overdracht van een groepsmaatschappij of deelneming een een deelnemende rechtspersoon; (upstream sale).
  • Overdracht tussen deelnemingen en/of groepsmaatschappijen; (sidestream sale).

Kenmerken RGS code

Sortering O.G.A
Omslagcode
D/C C
Niveau 4
Status Actief
Sinds RGS versie 3.1 of ouder

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er
Eenmanszaak / VOF
BV (micro / klein) Ja plus (J+)
Stichting / vereniging
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Direct of indirect (bovenliggend niveau)
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) Netto-omzet Via WOmz (80000) Netto-omzet
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) Bruto-bedrijfsresultaat Via WOmz (80000) Netto-omzet
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten Via WOmz (80000) Netto-omzet
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten Via WOmz (80000) Netto-omzet
Winstaangifte IB Netto omzet fiscaal Via WOmz (80000) Netto-omzet
Productie JaarStatistiek over 2022 Netto omzet Via WOmzOit (81300) Netto-omzet intercompany transacties
Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) Winst vóór belasting Via WOmz (80000) Netto-omzet
EBITDA t/m Nettowinst (o.b.v. categoriaal model) Omzet Via WOmz (80000) Netto-omzet