Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS uitleg en beheer

Wiki RGS uitleg en beheer > RGS versiebeheer

ReferentieGrootboekSchema RGS versie 1.0, 1.1 en 2.0

De bijeenkomst op 7 september 2012 is het startpunt geweest om RGS verder vorm te geven. De samenwerking van private en publieke organisaties heeft uiteindelijk geleid tot eerste versie van RGS (1.0) die 27 mei 2014 officieel is gepresenteerd aan een groep genodigden vanuit de overheid en het bedrijfsleven. 

RGS 1.0
Harold Kinds is de geestelijk vader van het RGS.

RGS 1.1
Op 29 januari 2015 is versie RGS 1.1 definitief vastgesteld en er zijn voor diverse berichtsoorten koppelingen gelegd tussen RGS en SBR. Ontleend aan het document “Toelichting bij RGS 1.1 en de wijzigingen t.o.v. RGS 1.0” op de website www.referentiegrootboekschema.nl zijn onder meer de volgende wijzigingen in RGS 1.1 opgenomen (los van mutaties in het rekeningschema zelf):

  • Introductie van de mutatiecode Beginbalans (alle referentiecodes eindigend op “Beg”).
  • In de 7- en 8 rubriek herhalen van rubrieken op rekeningniveau, zodat onder iedere rubriek tenminste één rekening hangt waarop geboekt kan worden.
  • Het referentienummer is in gekort tot zeven posities.
  • Aanduiding karakter van de rekening “D” of “C” als boekingsvoorkeur debet of credit.

XBRL
In november 2015 is vanuit de RGS Beheer- en Expertgroep is de eerste alfa versie van de RGS Taxonomie vrijgegeven, gebaseerd op XBRL. De RGS Taxonomie is tot stand gekomen in samenwerking met Logius en gebaseerd op de principes van de Nederlandse Taxonomie Architectuur (NTA). En is de formele basis voor het beheer van RGS, conform de afspraken binnen de governance van Standard Business Reporting (SBR). Deze alfa versie bevat slechts een klein deel van de volledige koppelingen tussen het RGS schema en de Nederlandse Taxonomie (NT) en de Bankentaxonomie (BT). Als reden wordt genoemd de architectuur in de alfa versie overzichtelijk te houden. De eerstvolgende (bèta) versie zal wel voorzien zijn van alle beschikbare koppelingen met de NT en BT.

RGS 2.0
In april 2016 zag de Excelversie van RGS 2.0 schema het daglicht. Nieuw in deze versie zijn de uitbreidingen doorgevoerd voor de toepassing van RGS in de Bouw en Agrarische sectoren.

XBRL
Er wordt gesproken over een RGS Taxonomie die aansluit bij de laatste versie van de Nederlandse Taxonomie (NT10) en de Bankentaxonomie (BT2016). Hier komt de relatie met SBR opnieuw aan de orde.

Op 11 juli 2016 volgt het bericht dat door de RGS Beheergroep de bèta-versie van de RGS Taxonomie is vrijgegeven. De bèta-versie bevat voor het eerst de koppelingen tussen het RGS schema (versie 2.0) en de Nederlandse (XBRL) Taxonomie en de (XBRL) Bankentaxonomie. In de RGS Taxonomie zijn de koppelingen voor in totaal 56 SBR rapportages opgenomen.

Het aantal RGS-codes RGS 2.0 bedraagt 2.528.

26 Augustus 2016 wordt gemeld dat door de RGS Beheergroep de definitieve versie van de RGS Taxonomie, gebaseerd op RGS schema versie 2.0, is vrijgegeven.

Er is opvallend weinig terug te vinden over RGS 2.0 en de uitrol daarvan.


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.