Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS MKB boekingen

Wiki RGS MKB boekingen > RGS in de boekhouding soorten van boekingen

RGS en Converteerbare lening boeken

Een converteerbare lening is een vorm van een geldinjectie voor een startende onderneming. Er wordt ook wel gesproken van een convertible die tussen een lening en aandelenkapitaal in zit. Naast het afsluiten van een lening en/of uitgeven van aandelenkapitaal is een converteerbare lening een derde mogelijkheid om kapitaal aan te trekken. 

"Een converteerbare lening lijkt op een gewone lening, inclusief afgesproken rentepercentage en aflossingsregels. Verschil is dat die betalingsverplichtingen meestal tijdelijk worden opgeschort, om de startup de kans te geven aan een structurele cashflow te werken. Het belangrijkste verschil met een gewone lening is dat bij zo’n convertible wordt afgesproken dat de leningverstrekker op een bepaald moment de lening kan omzetten in aandelenkapitaal. Dat bepaalde moment kan een nieuwe investeringsronde zijn, een exit, een andere mijlpaal, of gewoon een van tevoren afgesproken datum". Bron: Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland (NOM).  

Converteerbare lening in de boekhouding

RGS kent voor converteerbare leningen de volgende RGS-codes:

Onder langlopende schulden (langer dan 1 jaar):
BLasCol (08050) Converteerbare leningen (langlopend), meet daarbij de volgende rekeningen:
- BLasColCll (08051) Hoofdsom converteerbare leningen (langlopend).
- BLasColCla (08055) Cumulatieve aflossingen converteerbare leningen (langlopend).

Onder kortlopende schulden (korter dan 1 jaar):
- BSchKolClk (16053) Converteerbare leningen. 

Onder financiële baten en lasten (W&V):
- WFbeRlsRcl (84303) Rentelasten converteerbare leningen.

Stel dat een converteerbare lening wordt overeengekomen van 200.000 euro voor de duur van 3 jaar tegen een rentepercentage van 5% dat pas het 2e jaar ingaat en maandelijks vooraf wordt voldaan. 

Boeking bij verstrekken van de lening via de bank:

Bij het aangaan van de lening wordt dan geboekt:

RGS-code / reknr Naam Debet Credit
BLimBanRba (10201) Bank 200.000,00  
BLasColCll (08051) Hoofdsom converteerbare leningen (langlopend)    200.000,00

Per maand (vanaf het 2e jaar!) wordt dan geboekt:
Rente is 10.000 euro per jaar, oftewel 833,33 euro per maand.

RGS-code / reknr Naam Debet Credit
WFbeRlsRcl (84303) Rentelasten converteerbare leningen 833,33  
BLimBanRba (10201) Bank   833,33

Stel dat halverwege het 2e jaar een tussentijdse aflossing plaatsvindt van 50.000 in contanten. 
De boeking luidt dan:

RGS-code / reknr Naam Debet Credit
BLasColCla (08055) Cumulatieve aflossingen converteerbare leningen (langlopend) 50.000,00  
BLimBanRba (10201) Bank   50,000,00 

 


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.