Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS uitleg en beheer

Wiki RGS uitleg en beheer > RGS versiebeheer

ReferentieGrootboekSchema RGS versie 3.1

Op 19 december 2018 is de definitieve versie van RGS 3.1 (Excel versie) door de Beheergroep RGS vrijgegeven. In deze definitieve versie is het commentaar op de consultatie van de betaversie verwerkt en de branche-uitbreiding voor de Woningcorporaties is toegevoegd.

RGS 3.1
Op 25 februari 2019 is de definitieve versie van de RGS Taxonomie door de Beheergroep RGS vrijgegeven. Hierin wordt de koppeling gelegd tussen de definitieve versie van RGS 3.1 en de definitieve versies van de  rapportages van de Nederlandse Taxonomie (NT13) en de Bankentaxonomie (BT13). Hiermee is RGS gekoppeld aan de verantwoordingsrapportages aan de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel, het CBS en de Nederlandse banken vertegenwoordigt in het Financiële Rapportages Coöperatief. Deze versie van de RGS Taxonomie bevat voor het eerst een koppeling tussen RGS en de jaarverantwoording voor toegelaten instellingen volkshuisvesting (woningcorporaties). Dit is mogelijk gemaakt door de uitbreiding van RGS 3.1 met codes voor de sector woningcorporaties. Ook is een koppeling gerealiseerd met de twee nieuwe rapportages die door SBR Nexus zijn gepubliceerd. Deze betreffen de inrichtingsjaarrekening en de beperkte inrichtingsjaarrekening.

De volgende uitbreidingen worden door de RGS beheergroep genoemd in versie 3.1:

Toelichting op RGS 3.1 door de beheergroep RGS:
In goed overleg en afstemming heeft de beheergroep RGS besloten om drie uitbreidingen toe te voegen aan RGS:

 1. Het aanbrengen van een ZZP-filter;
  De Belastingdienst heeft in samenwerking met softwareleveranciers (Zeker-Online) een minimaal grootboekschema voor een ZZP-er ontwikkeld. Dit is een filter op de bestaande RGS-codes en biedt een code-selectie, die voor een ZZP’er het meest van toepassing zijn. Hiermee kan een intermediair of een softwareontwikkelaar direct een selectie maken (of tonen) van RGS-codes die relevant zijn voor de winstaangifte van een ZZP’er. Het filter bevindt zich nog in een pilotfase.

  Opmerking GBNED:
  Bijzonder is dat RGS nu twéé filters kent voor ZZP'ers.
     
 2. Het koppelen van kassasystemen aan RGS;
  Er worden RGS-codes toegevoegd die het mogelijk maken om kassasystemen te koppelen aan RGS. Hierdoor kunnen kassatransacties eenvoudiger en automatisch verwerkt worden in de boekhouding of andere toepassingen.
     
 3. Branche-uitbreiding voor de Woningcorporaties;
  Branchevereniging Aedes heeft samen met een groep woningcorporaties een uitbreiding ontwikkeld op het Referentie GrootboekSchema voor toepassing binnen de eigen branche. Deze uitbreiding is verwerkt in de definitieve versie van RGS 3.1.

  Opmerking GBNED:
  De uitbreiding van RGS-codes voor de Woningcorporaties (Woco's) is niet opgenomen als extensie, maar als RGS-codes in het standaard RGS-schema. Dit betreft 654 RGS-codes.

Naast deze uitbreidingen zijn er wijzigingen in RGS aangebracht als gevolg van wet- en regelgeving (zoals verwerkt in de NT/BT) en een beperkt aantal geconstateerde fouten in RGS zijn gecorrigeerd. Verder blijft de kern van RGS 3.0 intact.

RGS 3.0 aantal codes 3.009
RGS 3.1 aantal codes 3.754.

Opvragen releasenotes (PDF).


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.