Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS uitleg en beheer

Sortering toegevoegd

Opgenomen vanaf RGS 3.0 door de RGS beheergroep met de volgende toelichting: 
“Een en ander conform BMJ (Besluit Modellen Jaarrekening), welke voor een groot deel ook gehanteerd wordt in de SBR taxonomieën (NT en BT)”. 
NT staat voor de Nederlandse Taxonomie en BT staat voor de Banken Taxonomie.

Tot RGS versie 3.0 werd het RGS referentienummer aangeduid als sortering conform een decimaal rekeningschema. Een decimaal rekeningschema wordt door in de boekhouding verreweg het meeste gebruikt.

Waarom gekozen is voor een aparte sorteercode en het referentienummer feitelijk is los gelaten is verder niet toegelicht.


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.