Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS uitleg en beheer

Inactief toegevoegd

Sinds RGS versie 3.4 wordt gewerkt met de indicatie “Inactief”. Voorheen konden RGS codes verwijderd worden uit het schema. Nu krijgen ze de status “inactief”. Dit geldt zowel voor vervallen RGS-codes als RGS-codes die, bijvoorbeeld vanwege wet- en regelgeving, op enig moment niet meer geboekt zullen worden. Er is geen scheiding tussen vervallen RGS-codes en RGS-codes waar op enig moment niet meer op geboekt gaat worden. Er is ook geen toelichting opgenomen per RGS code waarom deze op “inactief” is gezet.


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.