Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS MKB boekingen

Wiki RGS MKB boekingen > RGS branchegericht

RGS Branchegericht algemeen

RGS is in eerste instantie opgezet als rekeningschema dat feitelijk onafhankelijk is van de soort organisatie. Meerdere branches en sectoren kennen echter specifieke (grootboek)rekeningen om hun administratie optimaal bij te houden.

Voor het werken met branchegerichte rekeningen zijn 2 oplossingen voorhanden binnen RGS, te weten:

 1. (Branche) extensies;
  Dit blijkt in de praktijk nimmer toegepast, ook niet waar het grote aantallen RGS-codes voor een bepaalde branche betreft, zoals voor Woningcorporaties zo’n 800 RGS-codes.
  Zie Extensies Referentie GrootboekSchema – RGS.
    
 2. Filters;
  Dit is toegepast binnen SBR RGS door voor iedere branche een apart filter op te nemen. Zie Filterfunctionaliteit.

  Binnen RGS MKB wordt gewerkt met één branchefilter in de vorm van een branchecode. In tegenstelling tot SBR RGS zijn de RGS codes voor Woningcorporaties hier niet opgenomen. De zienswijze van RGS MKB is dat een branche als Woningcorporaties (met zo’n 800 specifieke RGS codes) op deze wijze niet thuishoort in een standaard als RGS.

  Decimaal rekeningschema;
  Branchegerichte rekeningen beïnvloeden het decimaal rekeningschema. 
  Voor "Kostprijs verkopen" (WKpr) en "Omzet" (WOmz) is (in beperkte mate) rekening gehouden in het decimaal rekeningschema met ruimte voor nieuwe rekeningen voor branches. Hierbij wordt wel opgemerkt dat dit beperkt is. Voor uitgebreidere verbijzondering van zowel kostprijs als omzet gaan we uit van uitbreiding in 'eigen' rekeningschema's van de onderneming of het ondersteunende accountants- administratiekantoor, al dan niet via een aparte boekingsdimensie, zoals kostenplaatsen.

  Kostprijs verkopen (WKpr):
  70.000 - 75.999 Standaard (inclusief stichtingen en verenigingen);
  76.000 - 76.999 Agrarisch;
  77.000 - 77.099 Vrij voor (nieuwe) branches;
  77.100 - 77.199 Horeca (definitief gereserveerd);
  77.200 - 78.999 Vrij voor (nieuwe) branches.

  Omzet (WOmz):
  80.000 - 80.799 Standaard 
  80.800 - 80.849 Agrarisch;
  80.850 - 80.869 Horeca (definitief gereserveerd);
  80.870 - 81.099 Vrij voor (nieuwe) branches.
  81.100 - 81.699 Standaard 


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.