Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS MKB boekingen

Wiki RGS MKB boekingen > RGS en deelnemingen

RGS en Deelneming op fiscale grondslagen (aankoop, dividend en verkoop) in de boekhouding

Voorbeeld BV (micro en klein) die rapporteert op fiscale grondslagen: aankoop, dividenduitkering, verkoop en bijzondere waardevermindering  

A. Aankoop van een deelneming

Deelgenomen wordt in een andere BV voor een belang van 30% tegen een bedrag van 100.000 euro (verkrijgingsprijs inclusief aankoopkosten) die we typeren als overige deelneming en betaald wordt per bank.

Dan leidt dit tot de volgende boeking:

RGS-code / reknr Naam Debet Credit
BFvaAndKpr (04051)

BFvaDigNev (04011)
Verkrijgingsprijs overige deelneming
Ingeval groepsmaatschappij te boeken op:
Verkrijgingsprijs in groepsmij.
100.000,00


  
BLimBanRba (10201) Bank   100.000,00  

Inbegrepen deel aankoopkosten kan ook geboekt worden op Crediteuren i.p.v. bank.

Inbegrepen dividend bij aankoop

Wordt in mindering gebracht op de deelneming.
Stel dat sprake is van een uitkering van 7.000 euro dividend die is inbegrepen bij de aankoop.

Dan leidt dit tot de volgende boeking:

RGS-code / reknr Naam Debet Credit
BVorVopVr1 (13551)

BVorVogVr1 (13521)
RC participant en op maatschappij waarin wordt deelgenomen *)
Ingeval groepsmaatschappij te boeken op:
RC Groepsmij. 1 *)
7.000,00


  

BFvaAndKpr (04051)

BFvaDigNev (04011)

Verkrijgingsprijs overige deelneming
Ingeval groepsmaatschappij te boeken op:
Verkrijgingsprijs in groepsmij.
  7.000,00  

*) De rekening Te vorderen dividend ontbreekt op dit moment in RGS op niveau 4 (rekening).
  

B. Ontvangen van een dividenduitkering vanuit een deelneming

Stel dat een dividend is ontvangen van 5.000,00 over het afgelopen jaar.

Dan leidt dit tot de volgende boeking:

RGS-code / reknr Naam Debet Credit
BVorVopVr1 (13551)

BVorVogVr1 (13521)
RC participant en op maatschappij waarin wordt deelgenomen *)
Ingeval groepsmaatschappij te boeken op:
RC Groepsmij. 1 *)
5.000,00


  
WRedAirAwd (85101) Resultaat deelnemingen (dividend)   5.000,00  

 *) De rekening Te vorderen dividend ontbreekt op dit moment in RGS op niveau 4 (rekening).

Toelichting:
Wij zijn er hier vanuit gegaan dat de uitkerende vennootschap geen dividendbelasting heeft gehouden. 

Zie ook de Wiki RGS en de uitkering van dividend in de boekhouding.
(beredeneerd vanuit de Vennootschap die dividend uitkeert aan haar aandeelhouders).
  

C. Verkoop van een deelneming

Stel dat de hiervoor aangekochte deelneming weer wordt verkocht tegen een bedrag van 110.000 euro.

RGS-code / reknr Naam Debet Credit
BFvaAndKpr (04051)

BFvaDigNev (04011)
Verkrijgingsprijs overige deelneming
Ingeval groepsmaatschappij te boeken op:
Verkrijgingsprijs in groepsmij.100.000,00 
WRedAirOvd (85110)

WRedAirGrp (85105)
Aandeel in winst (verlies) van overige deelnemingen
Ingeval groepsmaatschappij te boeken op:
Aandeel in winst (verlies) van deelnemingen in groepsmaatschappijen
    10.000,00
BLimBanRba (10201) Bank 110.000,00   

D. Bijzondere waardeverandering (waardevermindering) van de deelneming

Hiervan is sprake als de waarde van de deelneming onder de verkrijgingsprijs ligt.

Stel de verkrijgingsprijs is 100.000 euro voor een deelname van 30%. De waarde van de onderneming waarin wordt deelgenomen staat op enig moment te boek voor 210.000 euro. Een deelname van 30% in deze onderneming bedraagt dan 30% van 210.000, Oftewel 63.000 euro. De waardevermindering is dan (100.000 minus 63.000) 37.000 euro.

Dit leidt tot de volgende boeking:

RGS-code / reknr Naam Debet Credit
WWfaBwvFva (83611) Bijzondere waardeverminderingen van financiële vaste activa. 37.000,00   

BFvaAndKpr (04051)

BFvaDigNev (04011);

Verkrijgingsprijs overige deelneming
Ingeval groepsmaatschappij te boeken op:
Verkrijgingsprijs in groepsmij.
  37.000,00  


Terugneming bijzondere waardevermindering

Tot maximaal de oorspronkelijke verkrijgingsprijs.
Er kan dus nooit meer waardevermindering teruggenomen worden dan eerder is geboekt.
Stel dat op enig moment de boekwaarde van de onderneming is gestegen naar 360.000 euro. Een deelname van 30% in deze onderneming bedraagt op dat moment dan 30% van 360.000, Oftewel 108.000 euro. Dat is meer dan de oorspronkelijke verkrijgingsprijs van 100.000 euro. Een waardevermeerdering mag maximaal leiden tot de oorspronkelijke verkrijgingsprijs en bedraagt derhalve 100.000 minus 63.000 euro, oftewel 37.000 euro. Er wordt dus niet meer waardevermindering teruggenomen worden dan eerder is geboekt.

Dit leidt tot de volgende boeking:

RGS-code / reknr Naam Debet Credit

BFvaAndKpr (04051)

BFvaDigNev (04011);

Verkrijgingsprijs overige deelneming
Ingeval groepsmaatschappij te boeken op:
Verkrijgingsprijs in groepsmij.
37.000,00

 
 


WWfaBwvFva (83611) Bijzondere waardeverminderingen van financiële vaste activa.   37.000,00

Resultaat:
Het resultaat na beide boekingen is dat de verkrijgingsprijs van de deelneming weer op de oorspronkelijke verkrijgingsprijs staat van 100.000 euro en dat de bijzondere waardevermindering is opgeheven.

Genoemde boekingen kunnen betrekking hebben op meerdere boekjaren. Dat betekent dat in een eerder boekjaar sprake is van afneming van de winst door de bijzondere waardevermindering van de deelneming en dat in een volgend boekjaar daartegenover sprake is van toeneming van de winst door de terugneming van de bijzondere waardevermindering.


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.