Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS MKB boekingen

Wiki RGS MKB boekingen > RGS en deelnemingen

RGS en Deelneming NVW: actuele waardeverandering deelneming en wettelijke reserve

Boeking van een actuele waardeverandering van een deelneming bij waardering volgens de netto-vermogenswaarde (NVW), gevolgd door het boeken van de wettelijke reserve.

Boeking van een actuele waardeverandering van een deelneming bij waardering volgens de netto-vermogenswaarde (NVW), gevolgd door het boeken van de wettelijke reserve.

Deelgenomen wordt in een andere BV (aan te duiden als BV-D) met een aandeel van 30%. Met een waardering volgens de netto-vermogenswaarde (NVW).

De actuele waarde (activa minus schulden/verplichtingen) van BV-D (waarin wordt deelgenomen) stond begin van het jaar op 300.000 euro en de deelname gewaardeerd op (30% van 300.000) 90.000 euro op onze balans. Er heeft nog geen dividenduitkering plaatsgevonden. Het is nog niet zeker of dit laatste plaats gaat vinden en wanneer. Zie daarom ook het vormen van een wettelijke reserve verderop.

Stel dat de actuele waarde van BV-D momenteel 330.000 euro bedraagt. De actuele waarde is dan met 30.000 euro toegenomen. Ons aandeel van 30% vertegenwoordigd dan een aandeel in het resultaat van 30% van 30.000, oftewel 9.000 euro. Er is dus sprake van winst.

Deze winst wordt als volgt geboekt:

RGS-code / reknr Naam Debet Credit
BFvaAndKpr (04051)

BFvaDigNev (04011)
Verkrijgingsprijs overige deelneming
Ingeval groepsmaatschappij te boeken op:
Verkrijgingsprijs in groepsmij.
9.000,00


  
WRedAirOvd (85110)

WRedAirGrp (85105)
Aandeel in winst (verlies) van overige deelnemingen
Ingeval groepsmaatschappij te boeken op:
Aandeel in winst (verlies) van deelnemingen in groepsmaatschappijen
  9.000,00  

Bij verlies is genoemde boeking precies andersom.

Wettelijke reserve

We houden nu ook rekening met het vormen van een wettelijke reserve deelneming. Omdat niet zeker is dat dividend vanuit de deelneming uitgekeerd wordt. Hierbij houden we de volledige 9.000 euro aan die overgeboekt wordt van het aandeel in de winst van deelnemingen naar de wettelijke reserve.

In ons geval van winst wordt daarvoor geboekt:

RGS-code / reknr Naam Debet Credit
WRedAirOvd (85110)

WRedAirGrp (85105)
Aandeel in winst (verlies) van overige deelnemingen
Ingeval groepsmaatschappij te boeken op:
Aandeel in winst (verlies) van deelnemingen in groepsmaatschappijen
9.000,00


  
BEivWerRed (05163) Wettelijke reserve deelnemingen   9.000,00  

 Als de winst al geboekt is naar de overige reserve, wordt geboekt:
- Overige reserve: BEivOvrOrs (05253) Overige reserve.
- Aan Wettelijke reserve deelneming.

Bij verlies: precies andersom boeken met een minimum van 0). Wettelijk reserves kunnen niet negatief zijn.


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.