Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS uitleg en beheer

Wiki RGS uitleg en beheer > RGS uitleg algemeen

Betrouwbaarheid ReferentieGrootboekSchema - RGS

Zowel de NBA (Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie Van Accountants) als de NOAB (Nederlandse Orde van Administratie- en  Belastingdeskundigen) participeren nadrukkelijk in de RGS organisatie. Zij zijn dus nauw betrokkenen bij de ontwikkeling en implementatie van RGS. 

Aan zowel de NBA als NOAB hebben wij gevraagd naar hun bevestiging over de volledigheid en juistheid van RGS. Oftewel de betrouwbaarheid voor de gebruikers van het RGS. Het gaat nadrukkelijk om de betrouwbaarheid van het huidige schema. Zitten er fouten in of ontbreken er basale zaken. Zodat in elk geval de basis in orde is om mee verder te gaan.

 • NOAB (7-2-2020)
  NOAB geeft aan dat in de basis het RGS-schema voldoende voldoet.
  Complete reactie luidt:
  "In antwoord op jouw verzoek een bevestiging van NOAB omtrent juistheid en volledigheid van het RGS-schema te ontvangen berichten wij hierbij als volgt.
  Het behoeft geen nadere toelichting dat NOAB een groot voorstander is van standaardisatie. NOAB ziet RGS als een essentieel, fundamenteel onderdeel voor genoemde standaardisatie. Dit is verankerd in het beleidsplan 2020.
  In basis voldoet het RGS-schema voldoende. Als velen in de markt constateren ook wij dat er vraag- en verbeterpunten zijn. NOAB heeft voldoende vertrouwen dat er invulling gegeven zal worden aan deze vraag- en verbeterpunten. Hiervoor achten wij een pro actieve en constructieve samenwerking in de branche en in de keten (bijv. branches) noodzakelijk."
     
 • NBA (21-2-2020)
  De NBA geeft aan RGS niet formeel te gaan goedkeuren.
  ZIe complete reactie door B.J.G. Wammes, directeur NBA, 21 februari 2020 (PDF). Als antwoord op onze Open brief aan het bestuur van de NBA op 8 februari 2020.

  De NBA voert wel de scepter over RGS door zowel de voorzitter van de expertgroep als de beheergroep te leveren, maar neemt verder volgens ons geen verantwoordelijkheid voor wat betreft de betrouwbaarheid van RGS.Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.