Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS MKB boekingen

Wiki RGS MKB boekingen > RGS en Intercompany transacties

RGS en Lening van holding aan werkmaatschappij boeken

Er kan sprake zijn van een langlopende- en kortlopende lening. Verder wordt aandacht besteed aan het kortlopende deel van een langlopende lening. In de voorbeelden is uitgegaan van een lening door een holding aan een werkmaatschappij binnen de groep.

Langlopend

We geven als voorbeeld een langlopende lening op basis van holding BV-H aan dochter (werkmaatschappij) BV-D1, beide onderdeel van een groepsmaatschappij.

Verstrekken van de lening:
Stel de holding verstrekt een lening van 30.000 euro aan de dochter. 

De holding boekt dan volgens RGS:

RGS-code / reknr Omschrijving Debet Credit
BFvaVogVgl (04111) Verkrijgingsprijs (Vorderingen op groepsmaatschappijen)   30.000,00  
BLimBanRba (10201) Bank   30.000,00

De werkmaatschappij boekt dan volgens RGS;

RGS-code / reknr Omschrijving Debet Credit
BLimBanRba (10201) Bank 30.000,00  
BLasSagHoo (08301) Hoofdsom schulden aan groepsmij.   30.000,00

Rentebetaling:
Stel dat sprake is van 5% rente die betaald wordt door BV-D1 aan BV-H.
Te weten 5% van 30.000 euro bedraagt 1.500 euro.

De holding boekt dan volgens RGS:

RGS-code / reknr Omschrijving Debet Credit
WFbeRlmRgi (84101) Rentebaten vorderingen groepsmaatschappijen binnenland         1.500,00
BLimBanRba (10201) Bank   1.500,00  

De werkmaatschappij boekt dan volgens RGS;

RGS-code / reknr Omschrijving Debet Credit
BLimBanRba (10201) Bank     1.500,00
WFbeRlsRgi (84331) Rentelasten schulden groepsmaatschappijen binnenland   1.500,00   

Aflossing van de lening:
Stel dat sprake is van een deel van de aflossing van 10.000 euro.

De holding boekt dan volgens RGS: 

RGS-code / reknr Omschrijving Debet Credit
BFvaVogVgl (04111) Verkrijgingsprijs (Vorderingen op groepsmaatschappijen)   10.000,00
BLimBanRba (10201) Bank 10.000,00  

De werkmaatschappij boekt dan volgens RGS;

RGS-code / reknr Omschrijving Debet Credit
BLimBanRba (10201) Bank   10.000,00
BLasSagAfl (08305) Aflossingen schulden aan groepsmaatschappijen 10.000,00   

Aanvullend boekt de werkmaatschappij als de schuld is afgelost:

RGS-code / reknr Omschrijving Debet Credit
BLasSagHoo (08301) Hoofdsom schulden aan groepsmij. 30.000,00   
BLasSagAfl (08305) Aflossingen schulden aan groepsmaatschappijen   30.000,00

Het saldo van beide rekeningen loopt dan op nul.

Kortlopend deel boeken voor verslagdoeleinden:
Als voor verslagdoeleinden het kortlopende deel voor het rapportagejaar apart moet worden vermeld kan een overlopende post geboekt worden aan het einde van betreffend boekjaar die direct weer teruggeboekt wordt in het nieuwe boekjaar.

Als kortlopend deel wordt de eerder genoemde 10.000 euro aangehouden.

De holding boekt dan volgens RGS:

RGS-code / reknr Omschrijving Debet Credit
BVorVogVr1 (13521) Rekening-courant groepsmaatschappij 1 10.000,00  
BVorOvaOoa (14340) Overige overlopende activa   10.000,00
  En gelijk in het nieuwe boekjaar:    
BVorOvaOoa (14340) Overige overlopende activa 10.000,00  
BVorVogVr1 (13521) Rekening-courant groepsmaatschappij 1   10.000,00

De werkmaatschappij boekt dan volgens RGS;

RGS-code / reknr Omschrijving Debet Credit
BSchOpaOop (17290) Overige overlopende passiva 10.000,00  
BLasSagHoo (08301) Schuld aan groepsmaatschappij 1   10.000,00
  En gelijk in het nieuwe boekjaar:    
BLasSagHoo (08301) Schuld aan groepsmaatschappij 1 10.000,00  
BSchOpaOop (17290) Overige overlopende passiva   10.000,00

Subadministratie
Een betere oplossing is volgens ons een goede subadministratie voor het bijhouden en registreren van dergelijke schulden en vorderingen. Mocht u een dergelijke subadministratie kennen of een andere oplossing hanteren dan horen we dat graag.

Anders dan groepsmaatschappijen
Hiervoor zijn met betrekking tot leningen RGS rekeningen genoemd als gewerkt wordt met een groep.
Onderstaand geven we de alternatieve rekeningen weer als gewerkt wordt met langlopende leningen aan of van:

 1. Overige verbonden maatschappijen
 2. Participanten en maatschappijen waarin deelgenomen wordt.
 • BFvaVovVol (04131) Verkrijgingsprijs vorderingen op overige verbonden maatschappijen
 • BFvaVopVpl (04151) Verkrijgingsprijs Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen
 • BLasSaoHoo (08321); Hoofdsom schulden overige verbonden maatschappijen.
 • BLasSapHoo (08351); Hoofdsom Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen
 • BLasSaoAfl (08325); Aflossingen schulden overige verbonden maatschappijen
 • BLasSapAfl (08355); Aflossingen Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen
 • WFbeRlmRmi (84105) Rentebaten vorderingen overige verbonden maatschappijen binnenland
 • WFbeRlmRdi (84111) Rentebaten vorderingen deelnemingen binnenland
 • WFbeRlsRmi (84335) Rentelasten schulden overige verbonden maatschappijen binnenland
 • WFbeRlsRdi (84341) Rentelasten schulden deelnemingen binnenland.

(Buitenland is nog niet meegenomen in RGS MKB).
    

Kortlopend

Uitwerking overeenkomstig langlopend.
Met alleen nu gebruik van de volgende RGS-codes kortlopend:

 • BVorVogVr1 (13521) Rekening-courant groepsmaatschappij 1;
 • BVorVovVr1 (13531) Rekening-courant overige verbonden maatschappij 1;
 • BVorVopVr1 (13551) Rekening-courant participant en op maatschappij waarin wordt deelgenomen 1 (kortlopend);
 • BSchSagSg1 (16251) Schuld aan groepsmaatschappij 1;
 • BSchSaoSo1 (16261) Schuld aan overige verbonden maatschappij 1;
 • BSchSapSp1 (16271) Schulden aan participant en aan maatschappij waarin wordt deelgenomen 1.

Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.