Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS uitleg en beheer

Wiki RGS uitleg en beheer > RGS uitleg algemeen

Opbouw ReferentieGrootboekSchema - RGS

Het RGS zelf is (mits u beschikt over wat boekhoudkundige kennis) eenvoudig te begrijpen.

RGS is opgebouwd uit de volgende velden:

 • Referentiecode;
  Het RGS is opgebouwd door een referentiecode die uit louter letters (en incidenteel) cijfers bestaat. Dit laatste in tegenstelling tot een decimaal rekeningschema dat, zoals u gewend bent, is opgebouwd uit louter cijfers. De referentiecode is opgebouwd uit vijf niveaus: balans, hoofdrubriek, rubriek, grootboekrekening en mutatie. Overeenkomstig het hierna genoemde ‘niveau’.

  Een toelichting van deze referentiecode komt in een volgend hoofdstuk aan de orde.
   
 • Omschrijving;
  De naam van de rekening zoals uniform vastgesteld; zowel verkort als uitgebreid.

 • Niveau;
  RGS bestaat uit vijf hiërarchische niveaus (zoals hiervoor ook gemeld bij de referentiecode), te weten:
  - Balans c.q. resultatenrekening;
  - Hoofdrubriek;
  - Rubriek;
  - Rekening; het niveau van de grootboekrekening (het meest gebruikt)
  - Mutatie.

 • Omslagcode;
  Voor die rekeningen waarbij afhankelijk van het saldo (debet of credit) verschillende wijze van rapportage geldt, wordt in RGS gebruik gemaakt van deze omslagcode.

 • Referentie grootboeknummer;
  Zoals al decennia gebruikelijk voor een (grootboek)rekeningschema is het RGS óók opgebouwd via een decimale rekeningstructuur (decimaal rekeningschema).

 • Sortering;
  Nieuw opgenomen vanaf RGS 3.0.
  Om te komen tot een logische en herkenbare balans en winst- en verliesindeling.
   
 • Indicatie debet/credit;
  Een voorkeur voor debet boekingen of creditboekingen.

Bovenstaande velden worden toegelicht in de volgende hoofdstukken.


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.