Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS MKB boekingen

Wiki RGS MKB boekingen > RGS en online betalingen boeken

Online betalingen via een betaalplatform boeken: Non-collecting betaalmethoden

Wanneer je via een PSP betaalplatform bijvoorbeeld PayPal als betaalmethode activeert zal de klant niet aan het PSP betaalplatform betalen, maar rechtstreeks aan het gekoppelde PayPal rekeningnummer. We noemen dit ook wel een "Non-collecting betaalmethode" voor de PSP. Het PSP betaalplatform brengt in dit geval alleen afhandelingskosten in rekening en int dus niet het bedrag van de crediteur. 

Onderstaande uitwerking is een aanvulling op de basis uitwerking. We adviseren die laatste vooraf goed door te nemen.

In deze situatie is er geen directe uitbetaling van een online betaling waarmee transactiekosten verrekend worden. Wel zijn de volgende oplossingen mogelijk om betreffende transactiekosten in rekening te brengen:

  1. Verrekening vindt plaats met andere online betalingen die wel via het PSP betaalplatform lopen.
  2. Verrekening vindt plaats met andere online betalingen (in een volgende periode) die wel via het PSP betaalplatform lopen.
  3. Er blijft een te betalen factuurbedrag open staan dat alsnog overgemaakt moet worden aan het betreffende PSP betaalplatform.

Stel dat sprake is van transactiekosten van 1 euro die betrekking heeft op non-collecting. Dan leidt dit tot de volgende boeking volgens de internetrekening bij de PSP op basis van RGS:

RGS-code / reknr Naam Debet Credit Toelichting
BSchOpaNto (17310)  Nog te ontvangen facturen      1,00   28020111
BLimBanInb (10260) Internetrekening (PSP)      1,00 28020111

De in de basis uitwerking gedane uitbetaling (4-9-20XX) bedroeg 329 euro.
Met inbegrip van bovenstaande "Non-collecting betaalmethode" bedraagt de uitbetaing 1 euro minder, te weten: 328 euro.

De transacties op de internetrekening (PSP) zijn als volgt:

Transacties Debet Credit Toelichting
2-9-20XX Ontvangst online betaling 241,00   Factuur van 242 minus 1 euro transactiekosten 
2-9-20XX Ontvangst online betaling   88,00   Factuur van 89 minus 1 euro transactiekosten 
2-9-20XX Transactiekosten PayPal betaling       1,00 Ingehouden transactiekosten Paypal betaling 
4-9-20XX  Uitbetaling door PSP   328,00  
Totaal transacties 329,00 329,00  

De internetrekening bij de PSP loopt glad.
Op de eigen bank is dan 328 euro ontvangen, te weten:
- ontvangst van 2 online betalingen, onder inhouding van elk 1 euro transactiekosten, totaal 329 euro.
- inhouding van transactiekosten PayPal betaling van 1 euro.
Dat maakt totaal (329 -/- 1) 328 euro.

Stel dat er geen uitbetaling plaatsvindt door het PSP betaalplatform omdat er meer kosten zijn voor Non-collecting betaalmethoden. In dit geval kan verrekening plaatsvinden door het PSP betaalplatform in een volgende periode. Of de merchant (klant van de PSP) wordt gevraagd het openstaande factuurbedrag te betalen aan het PSP betaalplatform.


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.