Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS MKB boekingen

Wiki RGS MKB boekingen > RGS en online betalingen boeken

Online betalingen via een betaalplatform: Refund

Bij online betalingen speelt ook refund, zijnde restitutie oftewel terugbetaling, een belangrijke rol. Het gaat dan om het, al dan niet deels, terug storten van een eerder ontvangen online betaling met tussenkomst van het PSP betaalplatform. Ook een extra vergoeding storten (bovenop de terugbetaling) kan tot de mogelijkheid behoren.

Allereerst is het raadzaam na te gaan welke refund mogelijkheden het PSP betaalplatform biedt.
En welke bijzonder in het algemeen van toepassing zijn, zoals:

 • Betalingen via een cadeaucard kunnen niet teruggestort worden.
 • Extra terugstorten is niet mogelijk als de klant via een creditcard heeft betaald.

Het terugstorten door het PSP betaalplatform aan je klant zal mede afhangen van het saldo dat je zelf nog beschikbaar hebt bij betreffende PSP. Ook moet rekening gehouden worden met het wel of rood kunnen staan bij het PSP betaalplatform. Terugstorten vindt dan pas plaats als je weer voldoende saldo hebt opgebouwd bij het PSP betaalplatform, op basis van veelal nieuwe online betalingen die binnen zijn gekomen.

Onderstaande uitwerking is een aanvulling op de basis uitwerking. We adviseren die laatste vooraf goed door te nemen.

In beginsel leidt een refund tot een volgende boeking. We gaan er vanuit dat het PSP betaalplatform bij een refund dezelfde kosten in rekening breng als bij een online betaling.

Onderstaand voorbeeld heeft betrekking op een eerdere online betaling van 242 euro (incl. BTW) door een klant die later terug wordt gestort. 

Er wordt vanuit gegaan dat op de internetrekening PSP voor terugbetaling een saldo staat van 1000 euro.

Gerelateerd aan ons voorbeeld wordt dan geboekt op basis van RGS:

9-9-20XX terugbetaling aan klant (debiteur)

RGS-code / reknr Naam Debet Credit Toelichting
BLimBanInb (10260) Internetrekening (PSP)   243,00  230325 / 650304
BSchOpaNto (17310)  Nog te ontvangen facturen      1,00   230325 / 650304
BVorDebHad (13011)  Handelsdebiteuren  242,00   230325 / 650304

11-9-20XX Uitbetaling door PSP

RGS-code / reknr Naam Debet Credit Toelichting
BLimBanInb (10260) Internetrekening (PSP) *)   757,00 180301.1504.01
BLimKruSto (10510)  Stortingen onderweg kruisposten 757,00   180301.1504.01

 *) De Internetrekening PSP loopt nu weer glad, uitgaande van een eerder saldo van 1.000 euro (D)..

Terugstorten op basis van een creditnota via de eigen administratie laten we hier buiten beschouwing, maar is natuurlijk ook een optie.

Reservering bij het PSP betaalplatform
De apart genoemde Non-collecting betaalmethoden en refunds zorgen ervoor dat er ook een schuld kan ontstaan aan het PSP betaalplatform. Het PSP betaalplatform kan:

 1. Een schuld die je hebt direct verrekenen als je nog andere uitbetalingen tegoed hebt. Dit is toegepast in het refund voorbeeld hiervoor.
    
 2. Een deel van uitkeringen reserveren om genoemde schulden direct te kunnen verrekenen. De reservering kan door het PSP betaalplatform opgebouwd worden op basis van de historie (al dan niet op basis van machine learning en algoritmen).
   
 3. Een schuld verrekenen bij een volgende uitbetaling. Dit is toegepast in het non- collecting voorbeeld.
    
 4. Je vragen om je saldo aan te vullen door een storting vanaf je eigen bankrekening.

Een aandachtspunt voor de boekhouding is dat je kunt zien welk uit te keren saldo nog bij een PSP gereserveerd staat.
   


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.