Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS MKB boekingen

Wiki RGS MKB boekingen > RGS en online betalingen boeken

Online betalingen als contante verkopen via RGS boeken

Extra uitwerking ontvangen van derde:
Stel dat sprake is van een webshop die als betalingsmethode alleen iDEAL accepteert. In dat geval hebben we het over contante verkopen, net zoals bij een kassa in een winkel waar cash of per PIN wordt voldaan. Er hoeft dan geen sprake te zijn van (openstaande) facturen.

Hoewel een creditcard ook gezien kan worden als contante betaling kun je een betaling, onder voorwaarden, achteraf nog wel terug laten boeken. Dit laatste geldt ook voor PayPal.

Op de website van iDEAL staat het volgende:
U kunt een iDEAL-betaling niet terugdraaien. Wanneer u akkoord geeft voor de iDEAL betaling binnen uw internet- of mobielbankieromgeving kan deze handeling niet meer ongedaan gemaakt worden. Terugvorderen is niet mogelijk. Het bedrag wordt direct van uw rekening geboekt. Binnen een paar seconden na uw goedkeuring is de betaling, net als bij een overboeking of PIN-betaling in een winkel, verwerkt”.

Terugbetaling achteraf door de leverancier is uiteraard wel mogelijk, bijvoorbeeld bij retouren.

Via Kleisteen (leverancier van het gelijknamige boekhoudpakket) kregen we het volgende voorbeeld van deze manier van werken:

Als betalingen voor webshopverkopen altijd ontvangen wordt als contante betaling, al dan niet via een PSP, dan kun je je afvragen waarom je nog een openstaande posten administratie bij wilt houden in de boekhouding.

Vanuit een webshop wordt een factuur geboekt in de boekhouding en niet veel later de betaling, waarvan al bekend is dat deze is voldaan. Van openstaande posten of bijvoorbeeld een betalingsherinnering of aanmaning is dan geen sprake. In dat geval kun je besluiten om, bijvoorbeeld per periode, alleen de totalen van de omzet en BTW op te nemen je in boekhouding. Al dan niet automatisch aangeleverd vanuit je webshop.

Kleisteen: totaal contante verkopen

Uitwerking:
Bovenstaand voorbeeld hebben wij verwerkt tot de volgende boekingen op basis van RGS:

Dagomzet
De dagomzet is als volgt geboekt:

RGS-code / reknr Naam Debet Credit  
WOmzNohOlh (80301)  Netto-omzet, belast met hoog tarief (21%)   3.305,79   
WOmzNohOlv (80305) Netto-omzet, belast met laag tarief (9%)   2.752,29    
BSchBepBla (16201)  Omzetbelasting leveringen/diensten hoog tarief      694,21  
BSchBepBlv (16203) Omzetbelasting leveringen/diensten laag tarief      247,71  
BLimKruSto (10510) Stortingen onderweg kruisposten 2.500,00   iDEAL betalingen
BLimKruPib (10530) PIN betalingen 4.500,00    Pinbetalingen 

Bankrekening
Na ontvangst van betreffende betalingen op de bankrekening leidt dit tot de volgende boekingen:

RGS-code / reknr Naam Debet Credit  
BLimBanRba (10201) Bankrekening (eigen bank) 2.379,00   Storting via PSP
BLimKruSto (10510) Stortingen onderweg kruisposten   2.379,00  
         
BLimBanRba (10201)  Bankrekening (eigen bank)  4.500,00    Pinbetalingen
BLimKruPib (10530) PIN betalingen    4.500,00   

Bij deze uitwerking is er vanuit gegaan dat de IDEAL tranascties via een betaalplatform tot stand zijn gekomen en dat daarvoor transactiekosten in rekening worden gebracht. Transactiekosten zijn dan in mindering gebracht op de uitbetaling door het betaalplatform van het totaalbedrag van de IDEAL-betalingen. Achteraf wordt een factuur ontvangen met transactiekosten.  

Bij dit voorbeeld is de uitbetaling 121 euro minder (2.500 minus 2.379) vanwege de ingehouden kosten door het betaalplatform voor de IDEAL-betalingen.

Afrekening betaalplatform
Als achteraf de maandelijkse factuur ontvangen wordt van het betaalplatform voor de transactiekosten, dan wordt geboekt:

RGS-code / reknr Naam Debet Credit  
WBedAdlBan (46415)  Bankkosten    100,00   Kosten PSP
BVorVbkTvo (13305) Terug te vorderen BTW      21,00    
BLimKruSto (10510)  Stortingen onderweg kruisposten      121,00  

De inkoopfactuur van het betaalplatform is hierbij direct geboekt op de rekening 10510 in plaats van de crediteurenrekening. In dat laatste geval moet de crediteurenrekening en de rekening 10510 tegen elkaar glad geboekt worden.

Bovenstaande uitwerking hebben we ontvangen uit de praktijk en louter als voorbeeld gedeeld via dit platform. Zonder zelf een oordeel te geven over de kwaliteit van de uitwerking. 


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.