Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS uitleg en beheer

SBR RGS op basis van XBRL

Zoals eerder genoemd is een van de eerste acties onder regie van het SBR programma geweest het opnemen van een RGS-taxonomie in XBRL. Ondanks dat XBRL juist de reden is dat de directe koppeling tussen SBR rapportages en boekhoudsoftware niet is geslaagd indertijd. Er zijn volgens ons ook bij RGS weinig tot geen leveranciers van boekhoudsoftware die XBRL nu wel ondersteunen.

“Eén van de voorwaarden om toe te treden tot de SBR Governance was dat het RGS schema ook opgesteld zou worden als XBRL taxonomie”. Zo luidt de reactie van de voorzitter van de Expertgroep RGS eind december 2015, als antwoord op vragen. Met als verdere toelichting “Dit om de reden om het toekomstige beheer van het RGS schema te waarborgen. De architectuur van de RGS Taxonomie is tot stand gekomen binnen de RGS Beheergroep. De eerste definitieve versie van de RGS Taxonomie, met koppelingen naar de Nederlandse Taxonomie en de Banktaxonomie wordt begin 2016 gepubliceerd”.

Het RGS-schema is beschikbaar in:

 • Excel-formaat; hier wordt het RGS-schema mee bedoeld. Zoals door nagenoeg alle leveranciers van boekhoudsoftware en andere gebruikers van het RGS-schema wordt gebruikt.
    
 • XML-formaat; in de vorm van een RGS-taxonomie in XBRL.
  Dit schema bevat ook de relatie tussen RGS en SBR rapportages, zoals de jaarrekening en winstaangifte IB en VPB.

  Door opname in XBRL is het schema eenvoudig te onderhouden en te distribueren volgens de RGS beheer organisatie.
  Deze RGS-Taxonomie wordt echter niet tot nauwelijks toegepast in de praktijk.

  Een ook niet onbelangrijk punt is dat de RGS Taxonomie in XBRL niet eens gebruikt kan worden door leveranciers van boekhoudsoftware om RGS te koppelen aan het grootboek. Dit laatste heeft te maken met onder andere filters die NIET opgenomen zijn in de XBRL Taxonomie. Zo kun je niet eenvoudig de RGS codes voor woningcorporaties weglaten als die niet nodig zijn. De XBRL Taxonomie is op dit moment dus incompleet. 

Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.