Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS uitleg en beheer

Wiki RGS uitleg en beheer > RGS uitleg algemeen

Techniek ReferentieGrootboekSchema - RGS

Het RGS-schema is beschikbaar in:

  1. Excel-formaat; hier wordt het RGS-schema mee bedoeld.
  2. XML-formaat; in de vorm van een RGS-taxonomie in XBRL.

Hierdoor is het schema eenvoudig te onderhouden en te distribueren volgens de SBR beheer organisatie.

De SBR beheer organisatie gaat er vanuit dat softwareleveranciers en gebruikers voornamelijk het Excel-formaat willen hanteren om RGS te implementeren binnen hun software. Terwijl vandaag de dag XML (waarop ook de RGS-taxonomie gebaseerd is) dé standaard is als het gaat om gegevensuitwisseling. Op dit punt strookt de praktijk dus niet geheel met de theorie.

De laatste versie van RGS is beschikbaar op www.referentiegrootboekschema.nl.  


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.