Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS MKB boekingen

Wiki RGS MKB boekingen > RGS en de (onderhanden) projectadministratie

Fiscale winst kleine ondernemingen o.b.v. gemiddeld winstpercentage

Berekening gerealiseerde fiscale winst met gemiddeld winstpercentage; zoals bedoeld voor kleine ondernemingen en/of kleine projecten (volgens uitwerking Belastingdienst).

Onderhanden projecten wordt dan gewaardeerd op basis van de directe en indirecte toerekenbare kosten vermeerderd met een winstopslag op basis van een berekend gemiddelde. Tot de toerekenbare kosten behoren onder meer het constante deel van de algemene kosten, niet-verrekenbare kosten en de financieringskosten.

Voorbeeld 1

Voor de herkenbaarheid zijn we uitgegaan van een zelfde soort voorbeeld als binnen een uitwerking van de Belastingdienst.

Gemiddeld winstpercentage stellen we op 1,84% conform het jaargemiddelde (over 3 voorgaande jaren) zoals de Belastingdienst dat heeft uitgewerkt.
Met per jaar percentage:
bedrijfsresultaat (voor rente, deelneming, belasting) / bedrijfslasten * 100%.
indien kleiner dan 0 (verlies), dan percentage op 0.

Voorgaande jaren:
2,56% / 0,00% / 2,94% gedeeld door 3 is 1,84%.

De balanspositie van het OWH is aan het eind van een bepaald jaar als volgt bepaald:

Directe kosten:                                     50.000
Opslag algemene kosten (AK):              4.000
Totaal geactiveerd                                54.000
Bij gemiddelde winst                                 994 (1,84% x 54.000)
Voorziening verliesgevend                        700-
Fiscale waardering OHP                      54.294

Gerelateerd aan RGS is bovenstaande als volgt geboekt eind van het jaar na de waardering van het OHP. Er werd vanuit gegaan dat het OHP daarvoor op 0 stond.

Mutatie in OHP is dan: 

RGS-code / reknr Omschrijving Debet Credit
BProOnpGkn (35101) Onderhanden projecten geactiveerde kosten 54.294,00  
WWivWopWop (81751) Wijziging in onderhanden projecten   54.294,00

Voor jaar+1 is de uitwerking:

Stel gemiddeld winstpercentage is 2,57%

De balanspositie van het OHP is aan het eind van jaar+1 als volgt bepaald:

Directe kosten:                                     60.000
Opslag AK:                                             4.800
Totaal geactiveerd                                64.800
Bij gemiddelde winst                              1.665 (2,57% x 64.800)
Voorziening verliesgevend                        500-
Fiscale waardering OHP                      65.965

Mutatie wordt dan OHP (65.965) minus OHP eind vorig jaar (54.294) is 11.671.

En wordt als volgt geboekt:

RGS-code / reknr Omschrijving Debet Credit
BProOnpGkn (35101) Onderhanden projecten geactiveerde kosten 11.671,00  
WWivWopWop (81751) Wijziging in onderhanden projecten   11.671,00

Voorbeeld 2 

(Met voorafgaande journaalpost - VJP)

In het voorbeeld hiervoor is de rekening BProOnpGkn (35101) “Onderhanden projecten in opdracht van derden” cumulatief bijgewerkt op basis van een mutatie die verwerkt wordt in de W&V-rekening.

Een alternatief is te werken met een voorafgaande journaalpost (VJP), waarbij niet de mutatie, maar ieder jaar het saldo OHP wordt geboekt. Verder is de uitwerking gelijk aan voorbeeld 1.

Per saldo het zelfde resultaat als ieder jaar het boeken van de mutatie OWH t.o.v. het jaar ervoor.
Je hoeft nu alleen niet eerst betreffende mutatie uit te rekenen voor de boeking.

Voor de herkenbaarheid zijn we uitgegaan van een zelfde soort voorbeeld als binnen de uitwerking van de Belastingdienst.

Gemiddeld winstpercentage stellen we op 1,84% conform het jaargemiddelde (over 3 voorgaande jaren) zoals de Belastingdienst dat heeft uitgewerkt.
Met per jaar percentage:
bedrijfsresultaat (voor rente, deelneming, belasting) / bedrijfslasten * 100%.
indien kleiner dan 0 (verlies), dan percentage op 0.

Voorgaande jaren:
2,56% / 0,00% / 2,94% gedeeld door 3 is 1,84%.

De balanspositie van het OWH is aan het eind van een bepaald jaar als volgt bepaald:

Directe kosten:                                     50.000
Opslag algemene kosten (AK):              4.000
Totaal geactiveerd                                54.000
Bij gemiddelde winst                                 994 (1,84% x 54.000)
Voorziening verliesgevend                        700-
Fiscale waardering OHP                      54.294

Gerelateerd aan dit voorbeeld zien genoemde boekingen er dan als volgt uit:

Einde jaar:

RGS-code / reknr Omschrijving Debet Credit
BProOnpGkn (35101) Onderhanden projecten geactiveerde kosten 54.294,00  
WWivWopWop (81751) Wijziging in onderhanden projecten   54.294,00

Begin jaar+1

RGS-code / reknr Omschrijving Debet Credit
BProOnpGkn (35101) Onderhanden projecten geactiveerde kosten   54.294,00 
WWivWopWop (81751) Wijziging in onderhanden projecten 54.294,00  

Op de balans loopt onderhanden projecten nu weer op 0 vanaf het nieuwe jaar.

Eind jaar+1

RGS-code / reknr Omschrijving Debet Credit
BProOnpGkn (35101) Onderhanden projecten geactiveerde kosten 65.965,00  
WWivWopWop (81751) Wijziging in onderhanden projecten   65.965,00

Op de W&V-rekening staat dan eind jaar+1 (65.965 – 54.294) 11.671, oftewel:
de mutatie in het OHP.

Begin jaar+2

RGS-code / reknr Omschrijving Debet Credit
BProOnpGkn (35101) Onderhanden projecten geactiveerde kosten   65.965,00
WWivWopWop (81751) Wijziging in onderhanden projecten 65.965,00  

Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.