Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS MKB boekingen

Wiki RGS MKB boekingen > RGS in de boekhouding soorten van boekingen

RGS en sponsoring boeken

Sponsoring komt bij veel ondernemers voor. Het kan de naamsbekendheid vergroten (denk aan je naam langs de kant van een sportveld, op een shirt of bijvoorbeeld in een clubblad) en sponsoring is fiscaal aftrekbaar. Dat laatste komt omdat bij sponsoring sprake is van een tegenprestatie.

Zonder tegenprestatie kan sprake zijn van een donatie, waarvoor we verwijzen naar de Wiki "RGS en giften opnemen in de boekhouding". 

We maken onderscheidt tussen het verstrekken van sponsoring en het ontvangen van sponsoring. 
 

Verstrekken van sponsoring

Een eenvoudig voorbeeld is het verstrekken van een sponsorbedrag door een plaatselijke ondernemer, stel een administratiekantoor, aan een plaatselijke voetbalvereniging met als tegenprestatie een banner aan de zijkant van het voetbaldveld en een logo in het clubblad. Het administratiekantoor krijgt hierdoor (meer) naamsbekendheid en kan wellicht nieuwe klanten aantrekken. 

De voetbalvereniging stuurt het administratiekantoor een factuur van 1.000 euro met BTW, stel 21%.

Het administratiekantoor boekt de factuur als volgt:
(feitelijk net als een inkoopfactuur voor kosten).

De boeking op basis van RGS-codes luidt dan:

RGS-code / nummer Naam Debet Credit
WBedVkkKos (45605) Sponsoring kosten 1.000,00  
BVorVbkTvo (13305) Terug te vorderen omzetbelasting     210,00  
BSchCreHac (16011) Crediteuren   1210,00

Een andere mogelijkheid is om de sponsorkosten te boeken op de rekening WBedVkkRep (45620) "Representatiekosten".
Beide rekeningen vallen onder "Verkoopkosten".

Varianten op deze boeking zijn welkom.
Evenals andere voorbeelden van andere sponsoring en het boeken daarvan.
  

Ontvangen van sponsoring

De voetvereniging in het eerder genoemde voorbeeld boekt de verzonden factuur aan het administratiekantoor als volgt:
We gaan er in ons voorbeeld vanuit dat de voetvereniging valt onder "Organisaties zonder winststreven" (OZW's).

RGS-code / reknr Omschrijving Debet Credit
BVorDebHad (13011) Debiteuren 1.210,00  
BSchBepBla (16201) Omzetbelasting leveringen/diensten hoog tarief      210,00
WOvbSpdSpd (82101) Sponsorbijdragen   1.000,00

RGS kent binnen de groep WOvbSpd "Sponsorbijdragen" ook de volgende rekening:
WOvbBueSpo (82165) "Sponsoring uit fondsenwerving".

Varianten op deze boeking zijn welkom.
Evenals andere voorbeelden van andere sponsoring en het boeken daarvan.


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.