Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS MKB boekingen

Wiki RGS MKB boekingen > RGS en BTW in de boekhouding

RGS en Kleineondernemersregeling (KOR) voor de BTW in de boekhouding

De kleineondernemersregeling (KOR) is een btw-regeling voor kleine ondernemers. Als de omzet onder een bepaald bedrag blijft (20.000 euro, peildatum 2024) dan hoeft er geen btw berekend te worden aan klanten. Er wordt dan ook geen btw afgedragen aan de Belastingdienst. Hier tegenover staat wel dat er ook geen btw afgetrokken kan worden over zakelijke kosten en investeringen.
Per 2025 kunnen ondernemers in alle EU-landen gebruik maken van de Europese kleineondernemersregeling (EU KOR), zie verderop.

De KOR geldt zowel voor natuurlijke personen (eenmanszaak waaronder zzp'er) en rechtspersonen (BV, stichting, vereniging).

De Belastingdienst heeft online uitgebreide informatie over de KOR beschikbaar. Zo komt uitgebreid aan de orde wat wel en niet meetelt voor de KOR. En bijvoorbeeld ook de invloed van Koop of verkoop van goederen en/of diensten binnen de EU. Aan- en afmelden voor de KOR moet apart plaatsvinden.

In relatie tot de boekhouding is het van belang de omzet per kalenderjaar bij te houden met een signalering als deze omzet boven het grensbedrag voor de KOR komt, De Belastingdienst meldt hierover het volgende "Alle leveringen en diensten die worden verricht na de overschrijding vallen niet langer onder de vrijstelling. Ook de omzetoverschrijdende handeling zelf valt niet onder de vrijstelling. U moet daarom over het volledige bedrag van die levering of dienst btw aan uw klant in rekening brengen".

Aparte omzetrekeningen voor de KOR zijn niet nodig. Standaard aanwezige omzetrekeningen in RGS MKB voldoen volgens ons.

Er hoeven voor de btw geen facturen verstuurd te worden. Wel moeten inkoopfacturen bewaard worden. 
("Als u zelf facturen wilt versturen, of als uw klanten daarom vragen, kunt u dat wel doen. U vermeldt dan op de factuur dat een vrijstelling van toepassing is", zo meldt de Belastingdienst.)

Stel dat een ondernemer deelneemt aan de KOR-regeling en een dienst levert van 500 euro.

Een eventuele verkoopfactuur wordt dan als volgt geboekt op basis van RGS:

RGS-code / reknr Omschrijving Debet Credit
BVorDebHad (13011) Debiteuren 500,00  
WOmzNodOdg (80520) Omzet diensten belast met 0% of niet bij u belast   500,00

Zodra een dienst wordt geleverd binnen een kalenderjaar waarbij de omzet boven het grensbedrag uitkomt moet als volgt gefactureerd en geboekt worden. 

Stel een ondernemer die deelneemt aan de KOR-regeling heeft al een omzet van 19.000 euro behaald. Deze ondernemer levert vervolgens (dus binnen het kalenderjaar) een dienst van 1.500 euro. Het factuurbedrag luidt dan 1.815 euro, inclusief 315 euro aan btw.

De boeking luidt dan als volgt:

RGS-code / reknr Omschrijving Debet Credit
BVorDebHad (13011) Debiteuren 1.815,00  
BSchBepBla (16201) Omzetbelasting leveringen/diensten hoog tarief    315,00  
WOmzNopOlh (80105) Omzet BTW hoog   1.500,00

In bovenstaand geval wordt dus direct btw in rekening gebracht aan de afnemer. Iets om vooraf wel scherp in de gaten te houden. Denk hierbij ook aan de kosten en investeringen die nog geboekt worden.

Door gebruik te maken van de verschillende omzetrekeningen, zoals hiervoor genoemd, is er direct een verband tussen de btw en de gerealiseerde omzet.

EU KOR
Per 2025 kan ook in andere EU-landen gebruik gemaakt worden van de daar geldende kleineondernemersregeling. Ondernemers uit andere EU-landen kunnen ook de Nederlandse KOR gebruiken. De totale jaaromzet in de EU moet onder de 100.000 euro blijven. Dat is de zogenoemde Unie-omzetdrempel. Er geldt voor de EU KOR een omzetdrempel van € 100.000 voor de totale omzet in de EU. Er hoeft dan geen (buitenlandse) btw te worden berekend. BTW op inkoop kan dan niet verrekend (afgetrokken) worden. Bron: Ondernemersplein.

Gerelateerd:


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.