Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS uitleg en beheer

Wiki RGS uitleg en beheer > RGS uitleg algemeen

RGS Omschrijving toegelicht

Iedere RGS-code kent een omschrijving. In de praktijk blijkt deze omschrijving in veel gevallen best ‘lang’ te zijn.

Bijvoorbeeld voor de grootboekrekening “Omzet geproduceerde goederen hoog tarief”:
- 1a. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen belast met hoog tarief

En wat te denken van de volgende rekeningen:

  • Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa;
  • Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen;
  • Vorderingen uit hoofde van leningen en voorschotten aan leden of houders van aandelen op naam (kortlopend) van aandeelhouders opgevraagde stortingen.

Er zijn ook voorbeelden van korte omschrijvingen, zoals:
- Tussenrekening voorraden
- Overige voorraden
- Eigen aandelen.

De reden van de vaak lange(re) omschrijving is gelegen in het feit dat niet standaard (grootboek)rekeningschema’s model hebben gestaan voor RGS, maar de omschrijvingen uit rapportagesoftware voor externe verslaggeving. Vandaar dat binnen RGS vaak sprake is van wat formelere en langere omschrijvingen.

In uw grootboekschema kunt u eigen benamingen gebruiken.

RGS MKB
Binnen RGS MKB wordt gewerkt met een rekeningnaam, regelmatig gelijk aan bovenstaande omschrijving, maar waar nodig afgestemd op het gebruik in de praktijk. Zo wordt voor de hiervoor genoemde omschrijving "1a. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen belast met hoog tarief" binnen RGS MKB gebruik gemaakt van de rekeningnaam "Omzet geproduceerde goederen hoog tarief".
Zie Waaruit bestaat het RGS MKB schema.


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.