Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS MKB boekingen

Wiki RGS MKB boekingen > RGS groothandel- en productie administratie

RGS Productie op klantorder via onderhanden projecten en kostprijs verkopen

Deze uitwerking is mede gebaseerd op de uitwerking voor het boeken van werkorders voor installatie-, onderhoud en reparatie. We gaan hier uit van een winkelbalie die op maat gemaakt wordt. Voor deze winkelbalie wordt gebruik gemaakt van standaard componenten die als halffabrikaat op voorraad worden gehouden

De verkoopprijs van de winkelbalie bedraagt 1950,00 euro excl. BTW.

Door het productiebedrijf wordt een werkorder aangemaakt waarop uitgegeven materialen en uren worden geschreven, te weten:

Omschrijving Aantal Eenh Kostprijs Bedrag
Onderkast  stuks   75,00     300,00
Balie bovendeel 4 stuks   60,00     240,00
Spuiten via verfmachine uur   80,00     160,00
Montage werkzaamheden bij de afnemer uur   60,00     240,00
Verpakkingskosten en transport 1 stuks   95,00       95,00
Totaal besteed (kostprijs)        1.035,00  

Grijpmateriaal als schroeven en pluggen worden niet apart bijgehouden en zit begrepen in de bruto marge, verkoopprijs vs kostprijs.
  

Boekingen

De uitgifte van materiaal wordt geboekt op basis van een materiaalbon die behoort bij de productie order. Bestede uren worden geboekt op basis van een urenadministratie met opgave van productie orders en tot slot wordt gereedmelden geboekt in combinatie met een verkoopfactuur. 

De boekingen zijn dan als volgt op basis van RGS:

Uitgifte van materiaal aan productie order
Tegen kostprijs, te weten 300 + 240 bedraagt 540 euro.

RGS-code / reknr Omschrijving Debet Credit
BProOnpGkn (35101) Onderhanden projecten    540,00  
BVrdHalVoo (31010)  Voorraad halffabrikaat       540,00

Bestede machine uren aan productie order 
Tegen kostprijs per uur, te weten 2 uur á 80 bedraagt 160 euro.

RGS-code / reknr Omschrijving Debet Credit
BProOnpGkn (35101) Onderhanden projecten    160,00  
WBedEemDem (45499)  Doorberekende exploitatie- en machinekosten      160,00

Bestede arbeidsuren aan productie order 
Tegen kostprijs per uur, te weten 4 uur á 60 bedraagt 240 euro.

RGS-code / reknr Omschrijving Debet Credit
BProOnpGkn (35101) Onderhanden projecten    240,00  
WPerLesDle (40290)  Doorberekende Lonen      240,00

Verpakkingskosten en transport
Tegen kostprijs per eenheid, te weten 95 euro.

RGS-code / reknr Omschrijving Debet Credit
BProOnpGkn (35101) Onderhanden projecten    95,00  
WBedEemDem (45499)  Doorberekende exploitatie- en machinekosten      95,00

Gereedmelden
Gereedmelden vindt plaats via de voorraadrekening gereed product. .

De boeking op basis van RGS luidt dan:

RGS-code / reknr Omschrijving Debet Credit
BVrdGepVoo (31510) Voorraad gereed product 1.035,00  
BProOnpGkn (35101) Onderhanden projecten   1.035,00 

Verkoopfactuur maken
Bij het boeken van de verkoopfactuur wordt tevens voorraad gereed product direct weer afgeboekt..

De boeking op basis van RGS luidt dan:

RGS-code / reknr Omschrijving Debet Credit
BVorDebHad (13011) Debiteuren 2.359,50  
BSchBepBla (16201) Omzetbelasting leveringen/diensten hoog tarief      409,50
WOmzNopOlh (80105)  Omzet geproduceerde goederen hoog tarief   1.950,00
  En    
WKprInpInp (70301) Inkoopwaarde productiegoederen 1.035,00  
BVrdGepVoo (31510) Voorraad gereed product   1.035,00

De bruto marge bedraagt in dit geval (1.950 -/- 1.035) 915 euro.  
(Er is hier niet apart rekening gehouden met een fabricageresultaat. Zie daarvoor andere uitwerkingen. 


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.