Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS uitleg en beheer

Wiki RGS uitleg en beheer > RGS uitleg algemeen

RGS Indicatie debet/credit toegelicht

De indicatie debet/credit geeft, zoals de naam al zegt, bij een RGS-code aan of (normaliter) sprake is van een debet- of creditboeking op de corresponderende RGS-code. De code D/C is alleen van toepassing voor niveau 4 (rekening) en 5 (mutatie).

Interessant is het verband tussen de indicatie debet/credit en de omslagcode die hiervoor ter sprake is geweest. Dit kan visueel gemaakt door het overzicht RGS omslagcodes. Onderstaand is gekozen voor een voorbeeld met het verband tussen ‘Overlopende activa’ (BVorOva) en ‘Overlopende passiva’ (BSchOpa).

Overlopende activa met debet/credit gelijk D  

Overlopende passiva met debet/credit gelijk C  

 


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.