Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS uitleg en beheer

Wiki RGS uitleg en beheer > RGS uitleg algemeen

Extensies Referentie GrootboekSchema - RGS

Als bepaalde rekeningen meerdere keren voor komen kan worden gewerkt met extensies. 
Het werken met extensies kan zowel bij de referentiecode als het referentienummer. 

RGS Referentiecode
De referentiecode wordt dan voorzien van een “.”. Achter die punt kunnen eigen referentiecodes worden gehanteerd, bijv. IBAN nummers, voorraadcodes, opbrengstcodes etc. De referentiecode voor de punt wordt voor iedere soortgelijke grootboekrekening herhaald.

Bij de referentiecode is een extensie volledig vrij te bepalen en kan zowel uit cijfers als letters bevatten. Een voorbeeld is de al eerder genoemde IBAN.

RGS Referentienummer
Bij het referentienummer staan twee methoden ter beschikking voor het toevoegen van een extensie. Het hangt van de leverancier van de financiële software af welke methode gebruikt kan worden, te weten:

  1. Zuivere extensie; een nummering geheel naar eigen keuze toevoegen, waarbij positie 7 van het nummer wordt gebruikt om het ‘type extensie’ aan te duiden (0=RGS, 1=fiscaal, 2=branche, etc.).

  2. Oneigenlijke extensie; doornummeren van positie 7 van het referentie grootboeknummer van 1 t/m 9 (indien gewenst verder uit te breiden, waarbij het aantal posities van het referentie grootboeknummer evenredig toeneemt).

Woningcorporaties
Voor woningcorporaties is bij het referentienummer gewerkt met een uitbreiding achter de “.” voor RGS-codes op meerdere niveaus (2, 3, 4 en 5), terwijl voor de overeenkomende referentiecodes niet is gewerkt met een uitbreiding achter de “.”. Het volgende voorbeeld  illustreert dit.

Woningcorporaties en extensies  
(In dit voorbeeld is duidelijk te zien dat RGS-codes voor woningcorporaties zijn opgenomen zonder punt ‘.’ - extensie - en dat de overeenkomende referentienummers wel met een ‘.’ zijn opgenomen).

Aanvullend

Extra toelichting afkomstig van Beschrijving velddefinities RGS op de website Referentiegrootboekschema.nl.
(stand oktober 2021).

Standaard staat de extensiecode op de negende positie in RGS op '0'. Door middel van extensies kan het schema worden uitgebreid. Hierbij worden de volgende extensiecodes gehanteerd:

0: standaard RGS
1: Fiscaal
2: Branche
3: Concern
4: Onderneming
5/9: vrij te gebruiken
Indien gewerkt wordt met extensies worden deze in volgorde binnen het (hoofd)rubrieken- en rekeningenstelsel toegevoegd op een logische plaats binnen het grootboekrekeningschema.

Bovenstaande wijkt af van hetgeen eerder is genoemd.

Het werken met extensies is volgens ons verre van duidelijk en raden we dan ook af.  


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.