Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS in de boekhouding

Wiki RGS in de boekhouding > RGS in de boekhouding algemeen

RGS in de boekhouding algemeen

Hoe RGS opgenomen wordt in de boekhouding is voor een deel afhankelijk van de mogelijkheden die aanwezige boekhoudsoftware biedt. We zetten enkele alternatieven op een rij.

 1. Een bestaand rekeningschema zelf koppelen aan de corresponderende RGS-codes.

  De administrateur koppelt iedere grootboekrekening handmatig aan de corresponderende RGS-code. De bedoeling is dat gekoppeld wordt op niveau 4, zijnde de grootboekrekeningen. Een aantal leveranciers van boekhoudsoftware controleren hier ook (terecht) op.

  In de praktijk worden ook wel (sommige) grootboekrekeningen gekoppeld aan niveau 5 van RGS. Het is wel van belang in de gaten te houden dat niveau 4 en 5 van een bepaalde rekening (op niveau 4) niet door elkaar gekoppeld wordt.
    
 2. Een bestaand rekeningschema (deels) automatisch laten koppelen door de leverancier van de boekhoudsoftware of via een dienstverlener.

  Feitelijk gaat het hier om dezelfde wijze als hiervoor genoemd onder 1.
  Alleen in dit geval wordt het rekeningschema zowel mogelijk automatisch gekoppeld aan de corresponderende RGS-codes. Het eventueel resterende deel moet dan nog handmatig gekoppeld worden en controle op de automatisch gekoppelde rekeningen is aanbevolen.
    
 3. RGS-codes direct als rekeningschema gebruiken.

  In dit geval wordt het RGS-schema als uitgangspunt genomen voor een eigen rekeningschema. Zeker bij het opzetten van een nieuw rekeningschema een ideale gelegenheid om te uniformeren. 
    
 4. Een rekeningschema van de leverancier gebruiken dat onderwater al volledig is gekoppeld aan RGS.

  In dit geval wordt gebruik gemaakt van een rekeningschema dat geleverd wordt door de leverancier van de boekhoudsoftware. Dat rekeningschema heeft de leverancier dan al volledig gekoppeld aan RGS.


Aandachtspunten:

Enkele aandachtspunten bij het koppelen van RGS aan de boekhouding zijn: 

 1. Controleer achteraf altijd dat ALLE grootboekrekeningen zijn gekoppeld aan RGS. Anders leidt dat ongetwijfeld tot verschillen bij het rapporteren op basis van RGS.
 2. Zorg ervoor dat nieuwe rekeningen altijd direct gekoppeld worden aan RGS.
 3. Zorg dat een rekeningschema altijd is gekoppeld aan de meest recente operationele versie van RGS.

We verwijzen expliciet nog even naar de RGS Ready kenmerken.

 


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.