Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS in de boekhouding

Wiki RGS in de boekhouding > RGS branchegericht

Agrosector en ReferentieGrootboekSchema - RGS

Voor de agrosector zijn een aantal specifieke rekeningen opgenomen binnen RGS, te weten:
(tussen haakjes is het niveau binnen RGS aangegeven)

Balans

 • (BMvaMep) Meerjaren plantopstand (3)
  - (BMvaMepVvp) Verkrijgings- of vervaardigingsprijs (4)
  - (BMvaMepCae) Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen (4)
  - (BMvaMepCuh) Cumulatieve herwaarderingen (4)
 • (BMvaGeb) Gebruiksvee (3)
  - (BMvaGebVvp) Verkrijgings- of vervaardigingsprijs (4)
  - (BMvaGebCae) Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen (4)
  - (BMvaGebCuh) Cumulatieve herwaarderingen (4)
 • (BVrdNig) Niet gebruiksvee (3)
  - (BVrdNigVoo) Voorraad niet gebruiksvee (4)
  - (BVrdNigVic) Voorziening incourant niet gebruiksvee (4)
  - (BVrdNigHvv) Herwaardering van voorraden niet gebruiksvee (4).

De reden dat de onderverdeling van “Niet gebruiksvee” afwijkt is niet gemeld door de RGS beheergroep.

Zie overzicht RGS-codes voor bovenstaande opsomming en een verdere specificatie van niveau 5 (mutaties).

Resultatenrekening

 • (WOmzAol) Toegerekende opbrengsten (3)
 • (WOmzAov) Agrarische bedrijfsopbrengsten veeteelt (3)
 • (WWivWav) Wijziging agrarische voorraden (3)
 • (WWivWva) Waardeveranderingen van agrarische voorraden (3)
 • (WKprAkl) Toegerekende kosten (3)
 • (WKprIna) Inkoopwaarde agrarisch (3)
 • (WKprAkv) Agrarische bedrijfskosten veeteelt (3)

Zie overzicht van RGS-codes voor bovenstaande opsomming en een verdere specificatie van niveau 4 (grootboek)rekeningen.


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.