Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS in de administratie

Wiki RGS in de administratie > RGS branchegericht

Agrosector en ReferentieGrootboekSchema - RGS

Voor de agrosector zijn een aantal specifieke rekeningen opgenomen binnen RGS, te weten:
(tussen haakjes is het niveau binnen RGS aangegeven)

Balans

 • (BMvaMep) Meerjaren plantopstand (3)
  - (BMvaMepVvp) Verkrijgings- of vervaardigingsprijs (4)
  - (BMvaMepCae) Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen (4)
  - (BMvaMepCuh) Cumulatieve herwaarderingen (4)
 • (BMvaGeb) Gebruiksvee (3)
  - (BMvaGebVvp) Verkrijgings- of vervaardigingsprijs (4)
  - (BMvaGebCae) Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen (4)
  - (BMvaGebCuh) Cumulatieve herwaarderingen (4)
 • (BVrdNig) Niet gebruiksvee (3)
  - (BVrdNigVoo) Voorraad niet gebruiksvee (4)
  - (BVrdNigVic) Voorziening incourant niet gebruiksvee (4)
  - (BVrdNigHvv) Herwaardering van voorraden niet gebruiksvee (4).

De reden dat de onderverdeling van “Niet gebruiksvee” afwijkt is niet gemeld door de RGS beheergroep.

Zie ook Boekhoudplaza voor bovenstaande opsomming en een verdere specificatie van niveau 5 (mutaties).

Resultatenrekening

 • (WOmzAol) Toegerekende opbrengsten (3)
 • (WOmzAov) Agrarische bedrijfsopbrengsten veeteelt (3)
 • (WWivWav) Wijziging agrarische voorraden (3)
 • (WWivWva) Waardeveranderingen van agrarische voorraden (3)
 • (WKprAkl) Toegerekende kosten (3)
 • (WKprIna) Inkoopwaarde agrarisch (3)
 • (WKprAkv) Agrarische bedrijfskosten veeteelt (3)

Zie ook Boekhoudplaza voor bovenstaande opsomming en een verdere specificatie van niveau 4 (grootboek)rekeningen.


Deze WIKI RGS is in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.