Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS MKB boekingen

Wiki RGS MKB boekingen > RGS in de boekhouding soorten van boekingen

RGS en Hypotheek in de boekhouding

Een hypotheek valt onder vreemd vermogen met een looptijd langer dan 1 jaar.
Meestal is sprake van een hypotheek voor de aanschaf van een bedrijfspand.

Voorbeeld hypotheek in de boekhouding

Een ondernemer sluit een hypotheek af van 180.000 euro, met een looptijd van 20 jaar. Voor dit voorbeeld wordt uitgegaan van een gelijke aflossing per kalenderjaar en een gelijk blijvende rente van 4.800 euro per jaar. Zowel aflossing als rente per maand te voldoen.

Bij het aangaan van de hypotheek (gelijk met overdracht bij notaris) wordt dan geboekt:

RGS-code / reknr Naam Debet Credit
BMvaBegVvp (02051) Bedrijfsgebouwen 180.000,00  
BLasSakHvl (08201) Hoofdsom hypotheken van kredietinstellingen (langlopend)   180.000,00

Per maand wordt dan geboekt:
Aflossing (180.000 / 20) is 9.000 euro per jaar, oftewel 750 eujro per maand.
Rente is 4.800 euro per jaar, oftewel 400 euro per maand.

RGS-code / reknr Naam Debet Credit
WFbeRlsRhl (84309) Rentelasten hypethecaire leningen 400,00  
BLasSakCla (08202) Cumulatieve aflossingen hypotheken 750,00  
BLimBanRba (10201) Bank   1.150,00

Verwijzingen


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.