Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS in de boekhouding

Wiki RGS in de boekhouding > RGS in de boekhouding soorten van boekingen

RGS en Financiering met zakelijke en onderhandse lening boeken

Er wordt onderscheid gemaakt tussen:
- Zakelijke lening; via een financieringsmaatschappij, al dan niet een bank;
- Onderhandse lening. bijvoorbeeld via familie of bekenden, zonder tussenkomst van de bank.
Beide vallen onder vreemd vermogen met een looptijd langer dan 1 jaar.

  

Zakelijke lening

(Idem ingeval speciaal krediet)

Een ondernemer sluit een zakelijke lening af van 24.000 euro, "inclusief eenmalige kosten" met een looptijd van 10 jaar en een rente van 1.200 euro per jaar. Zowel aflossing als rente per maand te voldoen.

Bij het aangaan van de lening wordt dan geboekt:

RGS-code / nummer Naam Debet Credit
BLimBanRba (1002010) Bank 24.000,00  
BLasSakLvl (0805030) Hoofdsom leningen van kredietinstellingen (langlopend)    24.000,00

Per maand wordt dan geboekt:
Aflossing (24.000 / 10) is 2.400 euro per jaar, oftewel 200 eujro per maand.
Rente is 1.200 euro per jaar, oftewel 100 euro per maand.

RGS-code / nummer Naam Debet Credit
WFbeRlsRef (8404060) Rentelasten financieringen 100,00  
BLasSakLca (0805035) Cumulatieve aflossingen leningen van kredietinstellingen (langlopend) 200,00  
BLimBanRba (1002010) Bank   300,00

 

Onderhandse lening

Als bij voorgaande boeking sprake is van een onderhandse lening worden de boekingen als volgt:

RGS-code / nummer Naam Debet Credit
BLimBanRba (1002010) Bank 24.000,00  
BLasOlsOsl (0806130) Hoofdsom overige schulden (langlopend)    24.000,00

Per maand wordt dan geboekt:

RGS-code / nummer Naam Debet Credit
WFbeRlsRol (8404030) Rentelasten onderhandse leningen 100,00  
BLasOlsOsl (806135) Aflossingen 200,00  
BLimBanRba (1002010) Bank   300,00

Als sprake is van een achtergestelde lening (achtergestelde schulden), wordt bovenstaande geboekt op de volgende RGS-codes:

  • BLasAclAll (0801010) Hoofdsom achtergestelde schulden;
  • BLasAclCla (0801020) Cumulatieve aflossingen achtergestelde schulden.

Verwijzingen


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.