Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS MKB boekingen

Wiki RGS MKB boekingen > RGS handels-, productie- en logistieke administratie

RGS en Onderhanden werk in de boekhouding

Onderhanden werk (OHW) maakt deel uit van de voorraden en wordt wel eens verward met onderhanden projecten die uitgevoerd worden in opdracht van derden. OHW wordt voor eigen rekening en risico uitgevoerd en wordt als het gereed is als voorraad gereed product opgenomen op de balans. In die zin kent OHW een relatie met halffabrikaten en eindproducten bij productiebedrijven. Hier worden de boekingen besproken in de administratie.

Opbrengst en winst wordt pas genoten als het werk (gereed product) klaar is en verkocht wordt. Dat is een groot verschil met onderhanden projecten die uitgevoerd worden in opdracht van derden en waarbij opbrengst en winst genoten wordt op basis van de voortgang van het project (mate van gereedheid). 

OHW wordt gewaardeerd tegen kostprijs of lagere marktwaarde (actuele waarde).

Referentie grootboekschema

Binnen RGS zijn de volgende rekeningen opgenomen voor Onderhanden werk en gereed product. 

 • Balans:
  - BVrdOweVoo (32510); Onderhanden werk, bruto.
  - BVrdOweVzv (32550); Voorziening verliezen onderhanden werk.
    Deze laatste rekening hebben wij op dit moment buiten beschouwing gelaten.
    Als iemand een concreet boekingsvoorbeeld kent horen we dat graag..

 • W&V-rekening:
  - WWivWowWow (81731); Wijziging in voorraden onderhanden werk.
    

Boekingen

Inkoop materiaal

Stel dat een inkoop van materiaal wordt gedaan van 3.000 euro excl. BTW, specifiek voor onderhanden werk. 

De boeking binnen RGS luidt dan als volgt:

RGS-code / reknr Naam Debet Credit
BVrdOweVoo (32510) Onderhanden werk, bruto. 3.000,00  
BVorVbkTvo (13305)  Terug te vorderen omzetbelasting     630,00  
BSchCreHac (16011) Crediteuren    3.630,00

Andere boekingsvoorbeelden zijn bijvoorbeeld: personele kosten doorbelasten aan onderhanden werk. Interne voorraad grondstoffen doorbelasten aan onderhanden werk.

Waardevermindering OHW

Als bij onderhanden werk sprake is van een waardevermindering. Dan kan er een afboeking plaatsvinden ten laste van de W&V-rekening. 

Stel dat sprake is van een waardevermindering van 500 euro. 

De boeking binnen RGS luidt dan als volgt:

RGS-code / reknr Naam Debet Credit
WWivWowWow (81731) Wijziging in voorraden onderhanden werk  500,00  
BVrdOweVoo (32510) Onderhanden werk, bruto.    500,00

Gereedmelden onderhanden werk

Als een product gereed is dan wordt het geboekt als (voorraad) gereed product. 

Stel dat sprake is van een gereed product met een kostprijs van 5.000 euro, dan wordt geboekt:

RGS-code /reknr Naam Debet Credit
BVrdGepVoo (31510) Gereed product, bruto 5.000,00  
BVorVbkTvo (13305)  Onderhanden werk, bruto.   5.000,00 

Zie ook: 


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.