Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS MKB boekingen

Wiki RGS MKB boekingen > RGS toepassingen vervallen

Reserve assurantie eigen risico (vervallen sinds 2000)

Reserve Assurantie eigen risico (RAER) is opgeheven met ingang van het jaar 2000. Per dat moment mocht een bestaande reserve (aanwezig op 31 december 1999) in een periode van maximaal tien jaar nog vrijvallen. 

De vraag is dan waar Assurantie eigen risico nog aanwezig is in RGS?

Antwoord NBA vaktechniek (19-3-2021)

"Dat reserve assurantie eigen risico in geen enkele administratie meer voorkomt durven wij niet met 100% zekerheid te stellen.

Reserve assurantie eigen risico was een fiscale aangelegenheid die niet meer mag worden toegepast. Dit sluit niet uit dat organisaties dit alsnog commercieel kunnen gebruiken. We achten de kans overigens wel gering".

Bron:

RGS openstaande en opgeloste punten.


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.