Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS in de boekhouding

Wiki RGS in de boekhouding > RGS in de boekhouding

RGS en BTW berekenen in de boekhouding

Onder de noemer "RGS casus" is een document aanwezig om concreet weer te geven op welke wijze (grootboek)rekeningen voor de BTW gekoppeld kunnen worden aan corresponderende RGS-codes uit het Referentie Grootboek Schema. Met uitgewerkte journaalposten op grootboekniveau voor meerdere scenario's.  Tevens bevat de paper enkele openstaande punten.

De paper kent de volgende uitgangspunten:

 1. De BTW-aangifte (zowel periodiek als een eventuele suppletie) komt volledig tot stand vanuit de BTW-administratie binnen het betreffende boekhoudsysteem en dus niet handmatig op basis van het grootboek.
     
 2. De ICP-opgave (zowel periodiek als een eventuele suppletie) komt volledig tot stand vanuit de BTW-administratie binnen het betreffende boekhoudsysteem en dus niet handmatig op basis van het grootboek en eventueel de debiteurenadministratie.
      
 3. Voor audit doeleinden een relatie kunnen leggen tussen de omzetrekeningen in het grootboek en de corresponderende BTW op betreffende grootboekrekeningen.
      
 4. RGS-niveau 4 wordt beschouwd als niveau dat gebaseerd is op grootboekrekeningen.
     
 5. RGS-niveau 5 wordt beschouwd als niveau dat gebaseerd is op mutaties. 

Er zijn meerdere oplossingsalternatieven uitgewerkt - in de vorm van journaalposten - , waarbij het in eerste instantie de bedoeling is dat duidelijk is welke RGS-codes gekoppeld zijn aan de gebruikte grootboekrekeningen in relatie tot de BTW.

Opvragen
RGS casus: BTW (PDF).

Bronnen

Oproep
Opmerkingen, verdere input en andere oplossingsalternatieven (deze laatste mits volledig uitgewerkt) zijn van harte welkom.
Deze kunnen gemaild worden aan rgs@gbned.nl


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.