Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS MKB boekingen

Wiki RGS MKB boekingen > RGS groothandel- en productie administratie

RGS en Voorraad halffabricaten in de boekhouding

Halffabricaten zijn samengestelde producten c.q. componenten of onderdelen die nog niet als eindproduct worden gekwalificeerd. Denk aan het frame van een bureau, een bureaulade en een bureaublad. Zo kun je als klant de keuze hebben uit meerdere frames, lades en bureaubladen. De gewenste combinatie kan dan op afroep als eindproduct in elkaar gezet worden. Halffabrikaten kunnen zelf geproduceerd worden, maar ook ingekocht. Denk bij dit laatste bijvoorbeeld aan het hiervoor genoemde bureaublad.

Wij gaan er vanuit dat halffabricaten bestaan uit grondstoffen en eventueel andere ingekochte materialen. Een halffabricaat kan ook mede bestaan uit weer andere halffabricaten. 

Het fabricageproces van halffabricaten (en eindproducten) komt elders in deze Wiki aan de orde en laten we hier buiten beschouwing. 
We gaan er daarbij vanuit dat de volgende RGS-code van toepassing is voor het op- en afboeken van de voorraad halffabricaten:

 • BVrdHalVoo (31010) Voorraad halffrabikaten; worden evenals handelsgoederen opgenomen aan de activazijde van de balans. 
      

Voorraadverschillen

Bij inventarisatie van de voorraad kunnen voorraadverschillen ontstaan. Deze verschillen worden afgeboekt van de voorraad t.l.v. de W&V-rekening.

Stel dat volgens de voorraadadministratie op enig moment sprake is van 20 halffabrikaten á 100 euro.
Bij inventarisatie blijken er 19 halffabricaten aanwezig. Er wordt dan 1 halffabrikaat van de voorraad afgeboekt á 100 euro.

De boeking op basis van RGS-codes is dan als volgt:

RGS-code / reknr Naam Debet Credit
WKprKvgVvh (70066) Voorraadverschillen halffabrikaten 100,00  
BVrdHanVoo (31010)  Halffabrikaten    100,00

Prijsverschillen

Prijsverschillen halffabrikaten kunnen we ons voorstellen als:

 1. Halffabricaten ingekocht worden en intern gewerkt wordt met een Vaste verrekenprijs (VVP).
  Dit is dan dezelfde werkwijze als de inkoop van grondstoffen en handelsartikelen.
  Zie Wiki RGS en Voorraad handelsgoederen boeken met prijs- en voorraadverschillen.
   
 2. Sprake is van een fabricageresultaat bij het zelf produceren van halffabricaten. 
  Belangrijk is dan wel dat het fabricageresultaat (al dan niet binnen een ERP-systeem) apart bijgehouden wordt voor eindproducten en halffabricaten. Het fabricageresultaat van een bepaalde periode beschouwen we dan als kostprijs van de omzet in diezelfde periode.

Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.