Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS in de boekhouding

Wiki RGS in de boekhouding > RGS handels-, productie- en logistieke administratie

RGS en Voorraad halffabrikaten

Halffabrikaten zijn samengestelde producten die nog geassembleerd moeten worden tot eindproducten. Denk aan het frame van een bureau, een bureaulade en een bureaublad. Zo kun je als klant de keuze hebben uit meerdere frames, lades en bureaubladen. De gewenste combinatie kan dan op afroep als eindproduct in elkaar gezet worden. Dit is een relatief eenvoudig voorbeeld, maar een computer en een auto zijn ook opgebouwd uit halffabrikaten. Bij een notebook kan het bijvoorbeeld gaan om een moederbord, processor, beeldscherm, behuizing, geluidskaart, opslagmedium, ventilator en grafische kaart.
 
Bovenstaande rubricering is mede afhankelijk van het soort productiebedrijf. Zo zullen een processor, geluidskaart en grafische kaart een eindproduct zijn voor de ene fabrikant en een eindproduct voor een andere fabrikant. 

Om het nog iets complexer te maken kunnen samengestelde producten ook al eindproducten zijn die alsnog geassembleerd worden tot een samengesteld product. Dit kan het geval zijn bij het genoemde voorbeeld van het bureau. Frames, lades en bureaubladen zijn dan afzonderlijke verkoopproducten en kunnen afzonderlijk besteld worden. Assemblage kan dan door de leverancier plaatsvinden of door de afnemer. 

Wij gaan er verder vanuit dat halffabrikaten bestaan uit grondstoffen en (voorraad)artikelen c.q. ingekochte materialen. Waarbij ook sprake is van benodigde mens- en machinecapaciteit om een halffabrikaat te vervaardigen. 

Het fabricageproces van halffabrikaten (en eindproducten) komt elders in deze Wiki aan de orde en laten we hier buiten beschouwing. 
We gaan er daarbij vanuit dat de volgende RGS-code van toepassing is voor het op- en afboeken van de voorraad halffabrikaten:

  • BVrdHalVoo (3102010) Voorraad halffrabikaten; worden evenals handelsgoederen opgenomen aan de activazijde van de balans. 
        

Voorraadverschillen

Bij inventarisatie van de voorraad kunnen voorraadverschillen ontstaan. Deze verschillen worden afgeboekt van de voorraad t.l.v. de W&V-rekening.

Stel dat volgens de voorraadadministratie op enig moment sprake is van 20 halffabrikaten á 100 euro.
Bij inventarisatie blijken er 19 halffabrikaten aanwezig. Er wordt dan 1 halffabrikaat van de voorraad afgeboekt á 100 euro.

De boeking op basis van RGS-codes is dan als volgt:

RGS-code / nummer Naam Debet Credit
WKprInhPrv (7006020) Voorraadverschillen productiegoederen *) 100,00  
BVrdHanVoo (3001010)  Halffabrikaten    100,00

*) RGS kent (nog) geen rekening voor "Voorraadverschillen halffabrikaten", vandaar dat we de rekening "Voorraadverschillen productiegoederen gebruiken".
  


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.