Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS MKB boekingen

Wiki RGS MKB boekingen > RGS handels-, productie- en logistieke administratie

RGS en Voorraad halffabrikaten

Halffabrikaten zijn samengestelde producten c.q. onderdelen die nog niet als eindproduct worden gekwalificeerd. Denk aan het frame van een bureau, een bureaulade en een bureaublad. Zo kun je als klant de keuze hebben uit meerdere frames, lades en bureaubladen. De gewenste combinatie kan dan op afroep als eindproduct in elkaar gezet worden. 

Wij gaan er vanuit dat halffabrikaten bestaan uit grondstoffen en (voorraad)artikelen c.q. ingekochte materialen. Waarbij ook sprake is van benodigde mens- en machinecapaciteit om een halffabrikaat te vervaardigen. 

Het fabricageproces van halffabrikaten (en eindproducten) komt elders in deze Wiki aan de orde en laten we hier buiten beschouwing. 
We gaan er daarbij vanuit dat de volgende RGS-code van toepassing is voor het op- en afboeken van de voorraad halffabrikaten:

  • BVrdHalVoo (31010) Voorraad halffrabikaten; worden evenals handelsgoederen opgenomen aan de activazijde van de balans. 
        

Voorraadverschillen

Bij inventarisatie van de voorraad kunnen voorraadverschillen ontstaan. Deze verschillen worden afgeboekt van de voorraad t.l.v. de W&V-rekening.

Stel dat volgens de voorraadadministratie op enig moment sprake is van 20 halffabrikaten á 100 euro.
Bij inventarisatie blijken er 19 halffabrikaten aanwezig. Er wordt dan 1 halffabrikaat van de voorraad afgeboekt á 100 euro.

De boeking op basis van RGS-codes is dan als volgt:

RGS-code / reknr Naam Debet Credit
WKprKvgVvh (70066) Voorraadverschillen halffabrikaten 100,00  
BVrdHanVoo (31010)  Halffabrikaten    100,00

Prijsverschillen

Prijsverschillen halffabrikaten kunnen we ons voorstellen door herwaardering. 
Praktijkvoorbeelden zijn welkom. 


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.