Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS MKB boekingen

Wiki RGS MKB boekingen > RGS en online betalingen boeken

Online betalingen boeken intro en online verkoop als basis

Online betalen c.q. afrekenen in Nederland vindt het meest plaats via iDEAL. Internationaal wordt vaak gewerkt met PayPal en creditcards. Daarnaast wordt betaald via SEPA overboekingen en incasso. En net als iDEAL in Nederland zijn er nog de specifieke betaalmethoden in andere landen, zoals Sofort in Duitsland en Bancontact in België.

Reguliere bank(afschriften)
iDEAL overboekingen, SEPA overboekingen en incasso’s die via een reguliere Nederlandse bank worden ontvangen komen in de regel via elektronische bankafschriften (in CAMT-formaat) in de boekhouding terecht. Dit zelfde geldt eveneens voor creditcard ontvangsten die via de reguliere bank ontvangen worden. Het ontvangen en verwerken van elektronische bankafschriften via een reguliere bank wordt als standaard functie van boekhoudsoftware beschouwd. Dit wordt als bekend verondersteld en is hier verder niet uitgewerkt.

Betalingen in de boekhouding verwerken via een PSP betaalplatform
In zijn algemeenheid kunnen we stellen dat een Payment service provider (PSP) diensten verleent op het gebied van (online)betalingsverkeer. 

PSP betaalplatformen; zijn bedoeld om ondernemers hun klanten de mogelijkheid te bieden via meerdere betaalmethoden (bijvoorbeeld iDEAL, Creditcards, Incasso, SEPA overboekingen (SEPA direct debet - SDD), Afterpay en PayPal) online te laten afrekenen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het afhandelen van online betalingen voor een webshop.

Enkele bekende PSP Betaalplatformen die in Nederland gebruikt worden zijn: AdyenBuckarooMollieMultiSafepay en Pay.

Het verwerken in de boekhouding van betalingen via een PSP Betaalplatform is niet altijd zo simpel als betalingen direct verwerken via een regulier bankafschrift. 

Om de online betalingen te illustreren gaan we uit van een voorbeeld van een tweetal verkopen via een webwinkel die resulteert in twee verkoopboekingen in de boekhouding. Er wordt in beide gevallen vanuit gegaan dat de verkoop daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.
Ook bij verkoop op rekening kan vanuit een factuurprogramma een betaallink of QR-code opgenomen worden bij de factuuruitreiking. Dit leidt tot een zelfde soort boeking en verdere afhandeling van online betalingen.

Voorbeeld verkopen:

Order 230125 / Factuur 650104, d.d. 1-9-20XX
Verkoop van een opzetzwembad voor 242 euro, inclusief 21% BTW.

Met als boeking vanuit de webwinkel:

RGS-code / reknr Omschrijving Debet Credit
BVorDebHad (13011) Debiteuren 242,00  
BSchBepBla (16201) Omzetbelasting leveringen/diensten hoog tarief     42,00
WOmzNopOlh (80105) Omzet BTW hoog   200,00

Order 230126 / Factuur 650105, d.d. 1-9-20XX
Verkoop van een boek over online marketing voor 89 euro, inclusief 9% BTW.

Met als boeking vanuit de webwinkel:

RGS-code / reknr Omschrijving Debet Credit
BVorDebHad (13011) Debiteuren  89,00  
BSchBepBlv (16203) Omzetbelasting leveringen/diensten laag tarief      7,35
WOmzNopOlv (80110) Omzet BTW laag    81,65

Bij dit voorbeeld is geen rekening gehouden met een voorraadadministratie en eventueel goederen onderweg.
  

Uitwerkingen

Op basis van het hiervoor gegeven voorbeeld zijn de volgende uitwerkingen van online betalingen opgenomen: 

  1. Wiki "Online betalingen via PayPal en RGS".
  2. Wiki "Online betalingen via AfterPay en RGS".   

Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.