Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS in de boekhouding

Wiki RGS in de boekhouding > RGS en online betalingen

Voorbeeld online verkoop als basis voor online betaling

Om de online betalingen te illustreren gaan we uit van een voorbeeld van een tweetal verkopen via een webwinkel die resulteert in twee verkoopboekingen in de boekhouding. Er wordt in beide gevallen vanuit gegaan dat de verkoop daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.
Ook bij verkoop op rekening kan vanuit een factuurprogramma een betaallink of QR-code opgenomen worden bij de factuuruitreiking. Dit leidt tot een zelfde soort boeking en verdere afhandeling van online betalingen.

Verkopen webwinkel

Order 230125 / Factuur 650104, d.d. 1-9-2022
Verkoop van een opzetzwembad voor 242 euro, inclusief 21% BTW.

Met als boeking vanuit de webwinkel:

RGS-code / reknr Omschrijving Debet Credit
BVorDebHad (13011) Debiteuren 242,00  
BSchBepBtw (16201) Te betalen Omzetbelasting     42,00
WOmzNopOlh (80105) Omzet BTW hoog   200,00

Order 230126 / Factuur 650105, d.d. 1-9-2022
Verkoop van een boek over online marketing voor 89 euro, inclusief 9% BTW.

Met als boeking vanuit de webwinkel:

RGS-code / reknr Omschrijving Debet Credit
BVorDebHad (13011) Debiteuren  89,00  
BSchBepBtw (16201) Te betalen Omzetbelasting      7,35
WOmzNopOlv (80110) Omzet BTW laag    81,65

Bij bovenstaand voorbeeld is geen rekening gehouden met een voorraadadministratie en eventueel goederen onderweg.

Direct verwerken

Reguliere bank(afschriften)

iDEAL overboekingen, SEPA overboekingen en incasso’s die via een reguliere Nederlandse bank worden ontvangen komen in de regel via elektronische bankafschriften (in CAMT-formaat) in de boekhouding terecht. Dit zelfde geldt eveneens voor creditcard ontvangsten die via de reguliere bank ontvangen worden. Het ontvangen en verwerken van elektronische bankafschriften via een reguliere bank wordt als standaard functie van boekhoudsoftware beschouwd. Dit wordt als bekend verondersteld en is hier verder niet uitgewerkt.

Creditcards
Betalingen via een creditcard ontvangen kan in een winkel via een goedgekeurd pinapparaat. Online ligt dat even anders. In tegenstelling tot iDEAL kun je niet zelf een koppeling maken met een bank om online creditcard betalingen te ontvangen. Je bent dan veelal aangewezen op een Payment service provider. 

Als mogelijkheid wordt wel genoemd een creditcard betaling te accepteren met PayPal. Dus als je zelf een PayPal account hebt en een creditcard dan kun je op die manier betalingen via creditcard accepteren. Dit behandelen we verder niet in deze WIKI.

Online betaalmethoden die direct verwerkt kunnen worden (en een - digitaal - betaalbestand aanbieden) zijn PayPal en Afterpay. Dit is uitgewerkt in deze WIKI.

Meer informatie

Deze WIKI is met name gericht op het uitwerken van boekingen die betrekking hebben op meerdere methoden van online betalen. 

Voor meer uitleg van online betalingen, zoals de methoden en de afhandeling via Payment service providers, wordt verwezen naar het rapport "Boekhoudsoftware: online betalingen en de rol van Payment service providers".
   
  


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.