Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS MKB boekingen

Wiki RGS MKB boekingen > RGS branchegericht

Horeca en RGS

De wens leeft om voor de horeca specifieke RGS-codes op te nemen. Ook voor de Productie Jaarstatistiek van het CBS zijn specifieke elementen voor de horeca van toepassing die nog niet in RGS aanwezig zijn. Hier is een eerste inventarisatie opgenomen.

De Hoornwijck Groep leverde de volgende input voor RGS en horeca:

"Waar wij zelf vanuit gaan zijn 2 niveau's, te weten.
Die wordt nu heel vaak gebruikt vanwege de eenvoud en daarmee dus makkelijk te boeken:
1. Omzet keuken
2. Omzet drank laag BTW
3. Omzet drank hoog BTW.

Deze gaan we nu naar toe:

 1. Omzet keuken
 2. Omzet koffie/thee
 3. Omzet frisdrank
 4. Omzet wijn
 5. Omzet bier
 6. Omzet gedistilleerd

Op deze basis zijn dan ook inkopen georganiseerd."

Schipper Online leverde de volgende input:

"Horeca is bij ons verdeeld naar:
1. Horeca (restaurant, snackbar, etc.);
2. Hotel, vakantiehuis verhuur, camping.
Met totaal de volgende rekeningen:

 1. Omzet restaurant (food);
 2. Omzet dranken alcoholisch;
 3. Omzet dranken niet alcoholisch;
 4. Fooien;

 5. Omzet logies/kamerhuur;
 6. Omzet zaalhuur."

Het CBS kent voor de productie jaarstistiek (2019) de volgende onderverdeling:

Omzet horeca:

 1. Logies (incl. arrangementen);
 2. Dranken;
 3. Keuken (incl. ontbijt, ijs en sorbets);
 4. Verhuur van zalen, banen e.d.
 5. Overige horeca-activiteiten niet eerder genoemd (bijvoorbeeld speelautomaten);
 6. Uitbesteed werk; omzet uit werkzaamheden die door andere bedrijven aan uw bedrijf werden uitbesteed;
 7. Overige dienstverlening niet eerder genoemd

Totaal, komt overeen met 'Omzet horeca'.

Inkoopwaarde:
Specificatie directe kosten van dienstverlening naar activiteiten:

 1. Dranken (horeca-activiteit);
 2. Keuken (incl. ontbijt, ijs en sorbets);
 3. Overige directe kosten dienstverlening niet eerder genoemd.

Totaal, komt overeen met 'Directe kosten van de dienstverlening'

Attetentiepunten o.b.v. CBS productie jaarstatisiek:

 1. Toeristenbelasting meetellen bij omzet.
 2. Naast omzet horeca wordt apart vermeld:
  Handelsomzet
  (Geleverde handelsgoederen onder aftrek van kortingen, verstrekte bonussen, retouremballage en dergelijke)
  Overige omzet
  (Omzet uit overige activiteiten).

Inbreng en suggesties voor nader afstemmen van horeca specifieke RGS-codes zijn welkom.


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.