Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS MKB boekingen

Wiki RGS MKB boekingen > RGS branchegericht

Horeca en RGS

De wens leeft om voor de horeca specifieke RGS-codes op te nemen. Ook voor de Productie Jaarstatistiek van het CBS zijn specifieke elementen voor de horeca van toepassing die nog niet in RGS aanwezig zijn. Hier is een eerste inventarisatie opgenomen.

Perry Telle van de Hoornwijck Groep leverde de volgende input voor RGS en horeca:
Waar wij zelf vanuit gaan zijn 2 niveau's, te weten.

Die wordt nu heel vaak gebruikt vanwege de eenvoud en daarmee dus makkelijk te boeken:

  1. Omzet keuken
  2. Omzet drank laag BTW
  3. Omzet drank hoog BTW.

Deze gaan we nu naar toe:

  1. Omzet keuken
  2. Omzet koffie/thee
  3. Omzet frisdrank
  4. Omzet wijn
  5. Omzet bier
  6. Omzet gedistilleerd

Op deze basis zijn dan ook inkopen georganiseerd.

Inbreng en suggesties voor nader afstemmen van horeca specifieke RGS-codes zijn welkom.


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.