Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaande punten

RGS in de Auditfile FInancieel (XAF)

Plaatsingsdatum 30-07-2019
Berichtdatum Juli 2019

De RGS code kan meegegeven worden in de XML Auditfle Financieel op het niveau van grootboekrekeningen. In de praktijk wordt dit door softwareleveranciers op 2 verschillende manieren geïmplementeerd. Er moet duidelijkheid komen over de bedoelde implementatiewijze inclusief daarbij behorende documentatie (met een voorbeeld). Aandachtspunten zijn:
- Duidelijkheid over de RGS versie in betreffende auditfile;
- Hoe om te gaan met RGS code op niveau 5 (mutatieniveau); bij betreffende mutaties?
- Hoe om te gaan met eventuele extensies? 

(20 maart 2020 conceptreactie, 30 juni 2020 definitief)
Reactie RGS Beheergroep
Dit punt is onder behandeling bij het Auditfile platform.

Categorie(n) RGS (technisch) beheer
Bronvermelding RGS Ready onderzoek leveranciers boekhoudsoftware
Internet URL http://www.rgsready.nl

Terug