Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaande punten

Overige organisatiekosten dubbel opgenomen in RGS

Plaatsingsdatum 18-08-2020
Berichtdatum 18 augustus 2020

Overige organisatiekosten en Doorberekende organisatiekosten zijn dubbel opgenomen in RGS. Volgens een reactie van de RGS beheergroep vanwege presentatie doeleinden in relatie tot woningcorporaties. Leidt dit niet tot een ondoorzichtige situatie en een ongewenste ongelimiteerde uitbreiding van het aantal RGS-codes?

Waar het precies om gaat.

 1. Als onderverdeling van Overige bedrijfskosten  (RGS niveau 2) is Organisatiekosten (RGS niveau 3) opgenomen.
  Onder Organisatiekosten vinden we dan op RGS niveau 4 onder andere de volgende grootboekrekeningen c.q. RGS-codes:
  - Overige organisatiekosten (WBedOrgOok);
  - Doorberekende organisatiekosten (WBedOrgDoo).

  Tot zover niets mis mee volgens ons.

 2. Maar op RGS niveau 2 staat ook direct Overige organisatiekosten met daaronder alleen Overige organisatiekosten op RGS niveau 3..
  En daaronder vinden we dan weer de volgende grootboekrekeningen c.q. RGS-codes:
  - Overige organisatiekosten (WOokOokOkn);
  - Doorberekende organisatiekosten (WOokOokDok).

Volgens reactie van de RGS beheergroep (11-8-2020) is de indeling onder 1 bedoeld:
Als onderdeel van een 'normale rechtspersoon' onder de 'overige bedrijfskosten' als 'algemene kosten'.

En de indeling onder 2 bedoeld:
Als onderdeel voor de rapportage van 'Toegelaten instellingen volkshuisvesting', zijnde Corporaties.
Deze kent een totaal andere opbouw van de W&V (Wettelijk, zie RJ 645).
Daarom zijn de onderdelen van een Corporatie ook als 'extensie' opgenomen en zullen bij softwaretoepassingen, alleen
bedoeld voor “normale rechtspersonen”, middels de filtering ook door de leverancier geskipt worden dan wel moeten worden.

Met name deze laatste reactie roept bij ons de nodige vraagtekens op, weten:

 1. Is het de bedoeling om vanwege verschillende presentatievormen, c.q. rapportages, rekeningen oftewel RGS-codes dubbel op te nemen? Daarvoor hebben we toch een koppeling tussen RGS en de verschillende SBR-rapportages? Iets wat volgens de SBR beheergroep is opgenomen in de 'RGS-taxonomie' in XBRL. Zijnde een koppeling tussen SBR-rapportages en RGS. Oftewel per XBRL-element binnen een rapportage aanduiden welke RGS-elementen daar aan gekoppeld zijn. Alleen nog nimmer in leesbare vorm opgeleverd voor de gebruiker, maar dat is een ander aandachtspunt binnen deze "RGS Niet ready: openstaande punten".

 2. Het vervolg van de reactie van de RGS beheergroep roept nog meer vraagtekens op. Er wordt gezegd "Daarom zijn de onderdelen van een Corporatie ook als 'extensie' opgenomen". Voor zover wij kunnen nagaan zijn de uitbreidingen in RGS voor de Woningscorporaties (ruim 500 RGS-codes) NIET als extensie opgenomen, maar in de standaard RGS codering. Zie ook 
  Branche- of sectorspecifieke RGS uitbreidingen: hoe hiermee om te gaan binnen het RGS-schema

 3. Als vervolg op punt 2 luidt de reactie van de RGS beheergroep "en zullen bij softwaretoepassingen, alleen bedoeld voor 'normale rechtspersonen', middels de filtering ook door de leverancier geskipt worden dan wel moeten worden". Volgens ons is genoemde filtering nog niet eens aanwezig in RGS en pas beoogd bij RGS 3.3. En omdat de RGS beheergroep nu heeft toegestaan dan er voor de woningcorporaties honderden RGS-codes in standaard RGS zijn opgenomen worden vele softwareleveranciers met extra filtering opgezadeld.

  Opgelost
  De Filter voor Woningcorporaties is inmiddels aanwezig in RGS 3.3.

Wij willen in elk geval bovenstaande gemeld hebben. Het is natuurlijk aan de RGS organisatie en de markt (waaronder softwareleveranciers) te bepalen hoe hier mee om te gaan. 

In elk geval staat het werken met 'extensies' nog open. 
En ook de handreiking aan gebruikers hoe om te gaan met "Organisatiekosten".
   

Categorie(n) RGS (technisch) beheer, RGS Boekhoudkundig
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl
Internet URL http://www.boekhoudplaza.nl

Terug