Boekhoudplaza.nl

Nieuws en blogs

Analyse RGS door het CBS en de Belastingdienst

Plaatsingsdatum 16-06-2022
Berichtdatum 16 juni 2022

Dit document is opgesteld door het CBS en de Belastingdienst. Het doel is om op basis van onze praktijkervaringen met toepassingen obv RGS de dialoog aan te gaan met belanghebbende partijen die zich bezighouden met RGS.

Probleemstelling
RGS wordt nog niet breed gebruikt in Nederlandse boekhoudingen van ondernemingen. Dit is een belemmering voor lastenverlichting voor de ondernemer, en datakwaliteit, effectiviteit en efficiëntie aan de kant van o.a. het CBS en de Belastingdienst. RGS is dus ook een belangrijk middel om doelen van deze uitvragende partijen te bereiken.
Ondernemers zijn vaak nog onbekend met RGS, en intermediairs gebruiken RGS onvoldoende.

Het CBS zou een brede implementatie van RGS toejuichen zodat de vragenlijsten (deels) geautomatiseerd ingevuld kunnen worden, en zo de administratieve lasten omlaag kan brengen, en de datakwaliteit omhoog.

De Belastingdienst heeft belang bij een bredere implementatie van RGS onder accountants, boekhouders en ondernemers om de volgende redenen:

 • RGS helpt ondernemers en hun intermediairs hun administratie uniformer indelen.

 • RGS fungeert als gestructureerde basis voor diverse rapporteringen, o.a. SBR en Automatische Winstaangifte-module (AWI). Dit zou de gegevenskwaliteit voor de ontvangende partijen bevorderen.

 • De Belastingdienst vraagt bij controles meestal auditfiles op bij ondernemers. Wanneer deze auditfiles gekoppeld zijn aan RGS-codes zal de datakwaliteit naar verwachting hoger zijn en de analyse door de Belastingdienst sneller en makkelijker (o.a. omdat de aansluiting tussen boekhouding en aangifte makkelijker is te verifiëren).

 • De Belastingdienst kan eenduidiger op RGS gebaseerde informatie verstrekken in de vorm van rekenhulpen, boekhoudhulpen en voorbeelden.

Ambitie
Het gebruik van RGS in boekhoudingen zou gestimuleerd moeten worden bij ondernemers die zelf hun administratie voeren, boekhouders die de administratie namens de ondernemers voeren en boekhoudsoftwareleveranciers die de tooling bieden.

Aandachtspunten op hoofdlijnen
Dat RGS niet breed gebruikt wordt kent meerdere oorzaken. Ze zijn te classificeren in deze categorieën:

 1. Inzicht in relatie tussen RGS en (SBR) rapportages: het is voor diverse stakeholders lastig om inzicht te krijgen in de relatie tussen RGS en (SBR) rapportages. Door dit op te lossen zouden stakeholders als softwareleveranciers en boekhouders beter begrijpen hoe te koppelen aan RGS. Op termijn zou ook de stap gemaakt kunnen worden naar meer geautomatiseerde system-to-system oplossingen (waar nu nog handmatige stappen plaatsvinden in het rapportageproces).
    
  In de markt wordt de syntax waarin RGS en de mapping naar SBR-rapportages worden aangeboden als complex ervaren. Op basis van onze waarnemingen zien wij dat de RGS-taxonomie nauwelijks gebruikt wordt. Wij begrijpen dat de Beheertool dat nu ontwikkeld wordt hier een oplossing in kan bieden.
    
 2. RGS-gegevensmodel: er is onduidelijkheid in de markt over de verschillende levels (1 t/m 5) in de RGS-definities, en over welke levels noodzakelijk zijn voor verschillende doeleinden. Dit zien wij terug in de verschillende implementaties bij softwareleveranciers en de leveringen van data gebaseerd op RGS aan het CBS en de Belastingdienst. Doordat gegevens op andere niveaus binnenkomen dan nodig is voor de rapportages, heeft de gebruiker geen optimaal voordeel van de aanlevering via RGS.
    
 3. Vaktechniek (boekhoudkundig & fiscaal): RGS bevat vaktechnische problemen.
    
 4. Implementatie in boekhoudsoftware is beperkt en niet uniform: software zou wel “RGS Ready” zijn, maar dat wil niet zeggen dat de benodigde levels (1 t/m 5) te koppelen zijn, en dat de link naar SBR beschikbaar is.
    
 5. Boekhoudingen zijn niet gekoppeld aan RGS.
    
 6. Beheer: de publiek-private samenwerking RGS is niet voldoende actief.

Lees complete Analyse RGS, door: CBS, Belastingdienst, versie: 16 juni 2022 (PDF).
  

Bronvermelding CBS en Belastingdienst

Terug