Boekhoudplaza.nl

Nieuws en blogs

Primeur Onderzoeksbureau GBNED: relatie RGS MKB met jaarrekeningen, winstaangifte IB en Productie jaarstatistiek CBS is nu een feit

Plaatsingsdatum 27-06-2023
Berichtdatum 27 juni 2023

Afgelopen maanden heeft Onderzoeksbureau GBNED, in het kader van RGS MKB, gewerkt aan de relatie tussen RGS en rapportages aan uitvragende partijen. 

RGS MKB is een initiatief van Onderzoeksbureau GBNED. Met als basis een subset van het huidige RGS, maar wel volledig gebaseerd op de oorspronkelijke uitgangspunten van RGS uit 2012. Nieuw is “RGS MKB rapportage” met een relatie tussen RGS MKB en:

  • Meerdere jaarrekeningmodellen voor de categorieën Micro en Klein;
  • De Winstaangifte Inkomstenbelasting (IB);
  • De productie jaarstatistiek van het CBS.

Met dank aan betrokken partijen, zoals de Belastingdienst en het CBS, die dit mede mogelijk hebben gemaakt.

Aanvullend is onder de noemer RGS MKB rapportage bijvoorbeeld ook een Kasstroomoverzicht (volgens de indirecte methode) opgenomen.
Andere rapportages, waaronder de Winstaangifte VPB volgen nog.

Primeur
Een primeur is dat enerzijds per rapportage, direct op gebruikersniveau, inzicht wordt geboden in de betrokken RGS rekeningen (met zelfs condities) en anderzijds per RGS rekening direct inzicht is in de rapportages waar die RGS rekening gebruikt wordt. Dat laatste ondersteunt de gebruiker bij het optimaal inrichten van de boekhouding.

Zie onderstaande afbeelding ter illustratie van beide gezichtspunten:

Relatie RGS MKB en rapportages uitvragende partijen

RGS MKB is volledig gebaseerd op een 5-cijferig decimaal rekeningschema, waardoor je betrekkelijk eenvoudig een bestaand grootboekschema kunt koppelen. Ook kun je er voor kiezen om RGS MKB zelf als decimaal rekeningschema te gebruiken.  

Standaardisatie is de sleutel naar efficiency
Accountants- en administratiekantoren nemen nu nog vaak een afwachtende houding aan om RGS te implementeren in hun administraties. Bestaande rekeningschema’s koppelen aan RGS MKB is echter een eenmalige investering die in de toekomst een scala aan mogelijkheden biedt. Het gebruik van RGS kengetallen is daar ook een voorbeeld van. Andere voorbeelden zijn te vinden op deze website. 

Tel hierbij op dat RGS MKB, zoals de naam al zegt, volledig is afgestemd op het MKB en daardoor slechts 20% van alle RGS codes omvat.

Leveranciers van met name boekhoud- en rapportagesoftware adviseren we altijd bij te zijn met RGS MKB en de meest actuele versie beschikbaar te hebben voor gebruikers. Ook zij kunnen een actieve bijdrage leveren aan dit nieuwe tijdperk van standaardisatie.     

Meer informatie
De relatie tussen RGS MKB en rapportages aan uitvragende partijen is hier beschikbaar.

Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / RGS MKB

Terug

Gerelateerde berichten

RGS en hoe om te gaan met branche specifieke rekeningen [28-04-2022]