Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaand en opgelost

RGS en vereniging van eigenaren VvE

Plaatsingsdatum 17-08-2023
Berichtdatum 17 augustus 2023

Vanuit RGS MKB is een jaarrekening samenstel voor Vereniging van Eigenaren (VvE) en een relatie gelegd met onderliggende RGS codes. Hier melden we enkele aandachtspunten in relatie tot standaard RGS. Verder horen we graag uit de praktijk of deze indeling van de jaarrekening voor VvE juist en volledig is.

Allereerst even een verwijzing naar:

 1. Wiki RGS en Vereniging van Eigenaren (VvE) in de boekhouding;
 2. Jaarrekening Vereniging van Eigenaren (VvE).

Bovenstaande leidt tot de volgende aandachtspunten:

 1. Vooruitontvangen ledenbijdragen (balans);
  De post "Debiteuren" beschouwen we als "Te ontvangen ledenbijdragen".
  Een post "Vooruitontvangen ledenbijdragen" ontbreekt volgens ons in standaard RGS.
  (Eventueel een post vooruitontvangen servicekosten" die elders is aangevraagd).

 2. Ledenbetalingen (W&V);
  De post "Ledenbetalingen" is aanwezig in RGS, echter niet ondergebracht als onderdeel van "Overige bedrijfsopbrengsten". 
  Zie het openstaande punt "Jaarrekening en organisaties zonder winststreven (OZW) en Leden" voor het mogelijk elders onderbrengen van de post "Ledenbetalingen". Dat laatste heeft dan ook impact voor VvE's.
    
 3. Ledenkapitaal (balans);
  De post "Verenigingskapitaal eigen vermogen onderneming natuurlijke personen" bevat nog steeds in de lange naam de aanduiding "natuurlijke personen". 
  Opgelost in RGS 3.6.
  Afgehandeld.

Tot slot horen we graag uit de praktijk of deze indeling van de jaarrekening voor een VvE juist en volledig is.
  

Categorie(n) RGS Boekhoudkundig
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl

Terug