Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaand en opgelost

Ontvangen loobsubsidies niveau 5 CBS en andere rekeningen niveau 5 ipv 4

Plaatsingsdatum 18-05-2024
Berichtdatum 18 mei 2024

In de productie Jaarstatistiek van het CBS wordt één RGS-code gebruikt op niveau 5, te weten "WOvbOrsOreOsa Ontvangen loonsubsidies". Wordt gerangschikt onder "Loon(kosten)subsidies en afdrachtkortingen". terwijl er op niveau 4 de RGS code "Overige loon(kosten)subsidies" aanwezig is sinds RGS versie 3.3. 

Aangeraden wordt te onderzoeken welke boekhoudpakketten de code WOvbOrsOreOsa "Ontvangen loonsubsidies" ondersteunen en die leveranciers gebruikers te wijzen op het gebruik van de gerelateerde code op RGS niveau 4. En dit recht te trekken.

Tegelijkertijd wordt geadviseerd na te gaan welke rekeningen op RGS niveau 5 in gebruik zijn in het MKB. 
Door leveranciers van boekhoudsoftware moet het relatief eenvoudig na te gaan zijn welke RGS codes op niveau 5 gekoppeld zijn aan grootboekrekeningen door gebruikers. Het resultaat daarvan is bepalend of RGS niveau 5 blijft bestaand in de standaard RGS of bijvoorbeeld overgedragen wordt aan het RGS beheer van woningcorporaties.

En dan wordt ook geadviseerd na te gaan welke NIET RGS MKB rekeningen op RGS niveau 4 in gebruik zijn in het MKB. 
Het resultaat daarvan is bepalend welke niet RGS MKB rekeningen op niveau 4 blijven bestaan in de standaard RGS of bijvoorbeeld overgedragen wordt aan het RGS beheer van woningcorporaties.

Hiermee kunnen we dan met een schoon RGS versie 4.0 verder gaan.
  

Categorie(n) RGS (technisch) beheer, RGS Boekhoudkundig
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl

Terug