Boekhoudplaza.nl

Begrippen > Marktwaarde (oftewel reële waarde)

De marktwaarde is de prijs waartegen een actief kan worden verhandeld op een onafhankelijk wijze. De marktwaarde wordt ook wel aangeduid als reële waarde. Naast het verhandelen van een actief kan ook sprake zijn van de afwikkeling van een verplichting. Zie ook Actuele waarde (waar marktwaarde als mogelijke actuele waarde wordt genoemd).

Nadere toelichting:

Bij een commerciële waardering tegen actuele waarde (versus historische kostprijs) wordt waardering tegen reële waarde gebruikt voor vastgoedbeleggingen, waarbij niet wordt afgeschreven.