Boekhoudplaza.nl

Begrippen > Onderneming

Van een onderneming is sprake als voldaan wordt aan de volgende 3 voorwaarden;
- als duurzame organisatie van kapitaal en arbeid,
- deelname aan het economische verkeer en
- oogpunt om winst te behalen.
Een onderneming heeft in de regel te maken met Vennootschapsbelasting (VPB).
(Bron: belastingdienst). 

Web pagina's over [ Onderneming ]
RGS MKB
RGS openstaand en opgelost over [ Onderneming ]
Export- en risico reserve onder natuurlijke personen (08-03-2023)
Onder Fiscale reserves is opgenomen BEivFirExp "Exportreserve eigen vermogen onderneming natuurlijke personen", BEivFirRis "Risicoreserve eigen vermogen onderneming natuurlijke personen" en BEivFirTer "Terugkeerreserve eigen vermogen onderneming natuurlijke personen". Graag nadere uitleg van deze rekeningen met elk een voorbeeldboeking.
RGS prive opname versus dotatie van de Fiscale oudedagsreserve (FOR) (12-10-2021)
Voor de vorming van een FOR is er de RGS code BEivFirFor (0510010) Fiscale oudedagsreserve eigen vermogen onderneming natuurlijke personen. Deze rekening wordt gecrediteerd als de FOR toeneemt. Dat lijkt ons goed uitgewerkt. Er is ook de RGS code BEivKapPro (0509040) Privé-opnamen met daaronder de RGS code BEivKapProFor (509040.10) ;Dotatie Fiscale Oudedags Reserve. Deze rekening wordt volgens het RGS schema gedebiteerd.
WIKI's over [ Onderneming ]
Brutowinst boeken op basis van de voorraadmutatie

Heeft betrekking op ondernemingen (veelal zzp'ers) die de voorraad ééns per jaar, meestal 31-12, bijwerken in de boekhouding.
Hiervoor kennen we een tweetal methoden, te weten:
A) Inkopen boeken op een balansrekening;
B) Inkopen boeken op een W&V-rekening.
In beide gevallen wordt gewerkt met het verschil tussen de beginbalans (1-1) en eindbalans (31-12), aangevuld met inkopen in de loop van het boekjaar. 

De gemengde goederenrekening in het grootboek

Bedoeld voor ondernemingen die de voorraad maar ééns per periode bijwerken. Denk aan een zzp'er.
Hoewel deze methode vermeld wordt in meerdere (waaronder relatief recente) studieboeken over boekhouden prefereren we in dit geval zelf de methode van "Brutowinst boeken op basis van de voorraadmutatie", op basis van de gelijknamige rekening "Voorraadmutatie" onder "kostprjs verkopen".

Extensies ReferentieGrootboekSchema - RGS

Als bepaalde rekeningen meerdere keren voor komen kan worden gewerkt met extensies. 
Het werken met extensies kan zowel bij de referentiecode als het referentienummer. 

Functionele indeling winst- en verliesrekening en RGS

Volgens het Besluit modellen jaarrekening wordt de winst- en verliesrekening samengesteld via de categoriale indeling (Netto-omzet en dan de kostensoorten) of de functionele indeling (Netto-omzet (minus kostprijs van de omzet) en dan functioneel). In de meeste gevallen is sprake van een winst- en verliesrekening volgens de categoriale indeling. Bij handelsbedrijven kan sprake zijn van een winst- en verliesrekening volgens de functionele indeling. Als gewerkt wordt met een winst- en verliesrekening volgens de functionele indeling vindt vaak een overboeking plaats van categoriaal ingedeelde kosten naar de functionele indeling.

Incourante voorraad afwaarderen en voorzieningen

Hoe langer een voorraadartikel niet wordt gebruikt, hoe groter de kans is op incourantie. 
Ook kan sprake zijn van incourantie bij seizoensinvloeden en voorraadartikelen die gemaakt zijn voor speciale gelegenheden, zoals een WK. Tot slot noemen we nog even "spare parts" oftewel "reserve onderdelen" die kunnen bijdragen tot incourantie.  

ReferentieGrootboekSchema RGS: historie, het ontstaan sinds 2011

Het eerste openbare (werk)document over RGS, ontleend aan de website van het CBS, dateert van 18 mei 2012 en kent de volgende inleiding: “Eind 2011 hebben enkele bestuurlijke vertegenwoordigers van de Belastingdienst, Kamer van Koophandel, het ministerie van EL&I, Logius/SBR en het CBS van gedachten gewisseld over een idee met betrekking tot een gecoördineerd referentieschema voor grootboekrekeningen, kortweg aangeduid als referentie grootboekschema. De verwachting is dat een dergelijk schema kan leiden tot vergaande vereenvoudiging van de verschillende rapportagesystemen in de financieel administratieve rapportageketen, met als gevolg meer transparantie en lagere kosten.”

RGS casus onderhanden projecten

Bij deze casus gaat het expliciet om onderhanden projecten in opdracht van derden. 
Onderhanden projecten (OHP) worden nogal eens verward met Onderhanden werk (OHW) dat voor eigen rekening en risico wordt uitgevoerd en als het gereed is als voorraad opgenomen wordt op de balans.

RGS en Autokosten in de boekhouding

Voor het boeken van autokosten zijn een uitgebreid aantal RGS-codes aanwezig. Wij hebben de volgende onderverdeling gemaakt:

  1. De aanschaf van een auto;
  2. Autokosten; 
  3. Overig.
      
RGS en Converteerbare lening boeken

Een converteerbare lening is een vorm van een geldinjectie voor een startende onderneming. Er wordt ook wel gesproken van een convertible die tussen een lening en aandelenkapitaal in zit. Naast het afsluiten van een lening en/of uitgeven van aandelenkapitaal is een converteerbare lening een derde mogelijkheid om kapitaal aan te trekken. 

RGS en de Coöperatie / Bedrijfs- en Ondernemerscoöperatie in de boekhouding

Een coöperatie is een speciale vorm van een vereniging waarin (minimaal 2) personen samenwerken. Het doel is te profiteren van de voordelen van een collectief. Bijvoorbeeld gezamenlijke inkoop of marketing. De coöperatie bestaat, net als een gewone vereniging, uit leden en wordt aangemerkt als een rechtspersoon. 

RGS-codes met [ Onderneming ]
Referentiecode Reknr Naam (lang) Nivo ZZP EZ BV SV Branche
BEiv 5000 Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal 2 J J J J N.v.t.
BEivFirExp 5320 Exportreserve eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 4 N.v.t.
BEivFirExpAtg Afname ten gunste van het resultaat eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivFirExpBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivFirExpDot Dotatie eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivFirExpKtl Kosten ten laste van reserve eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivFirExpOve Overboekingen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivFirExpOvm Overige mutaties eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivFirExpVal Valutaomrekeningsverschillen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivFirFor 5305 Fiscale oudedagsreserve eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 4 J J N.v.t.
BEivFirForAtg Afname ten gunste van het resultaat eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivFirForBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivFirForFor Dotatie eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivFirForKtl Kosten ten laste van reserve eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivFirForOve Overboekingen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivFirForOvm Overige mutaties eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivFirForVal Valutaomrekeningsverschillen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivFirOfr 5335 Overige fiscale reserves eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 4 J J N.v.t.
BEivFirOfrAaw Afname ten gunste van het resultaat eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivFirOfrBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivFirOfrDot Dotatie eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivFirOfrOve Overboekingen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivFirOfrOvm Overige mutaties eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivFirOfrVal Valutaomrekeningsverschillen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivFirOfrVri Kosten ten laste van reserve eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivFirOpw 5310 Opwaarderingsreserve eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 4 N.v.t.
BEivFirOpwAaw Kosten ten laste van reserve eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivFirOpwAtg Afname ten gunste van het resultaat eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivFirOpwBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivFirOpwDot Dotatie eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivFirOpwOve Overboekingen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivFirOpwOvm Overige mutaties eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivFirOpwVal Valutaomrekeningsverschillen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivFirRae 5315 Reserve assurantie eigen risico eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 4 N.v.t.
BEivFirRaeAtg Afname ten gunste van het resultaat eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivFirRaeBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivFirRaeDot Dotatie eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivFirRaeKtl Kosten ten laste van reserve eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivFirRaeOve Overboekingen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivFirRaeOvm Overige mutaties eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivFirRaeVal Valutaomrekeningsverschillen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivFirRis 5325 Risicoreserve eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 4 N.v.t.
BEivFirRisAtg Afname ten gunste van het resultaat eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivFirRisBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivFirRisDot Dotatie eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivFirRisKtl Kosten ten laste van reserve eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivFirRisOve Overboekingen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivFirRisOvm Overige mutaties eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivFirRisVal Valutaomrekeningsverschillen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivFirTer 5330 Terugkeerreserve eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 4 N.v.t.
BEivFirTerAaw Afname ten gunste van het resultaat eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivFirTerBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivFirTerDot Dotatie eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivFirTerOve Overboekingen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivFirTerOvm Overige mutaties eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivFirTerVal Valutaomrekeningsverschillen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivFirTerVri Kosten ten laste van reserve eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa2Ond 5521 Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 4 J N.v.t.
BEivKa2OndAow Aandeel in de overwinst eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa2OndArb Arbeidsvergoeding eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa2OndBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa2OndOvm Overige mutaties eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa2OndRgv Rente geïnvesteerd vermogen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa2OndVbv Vergoeding buitenvennootschappelijk vermogen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa2ProFor Dotatie Fiscale Oudedags Reserve eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa2ProOvp Overige privé-opnamen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa2ProPer Privé-aflossingen en rente eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa2ProPiz Privé-aandeel in zakelijke lasten eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa2ProPmv Privé-gebruik materiële vaste activa eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa2ProPok Privé-opname kapitaal eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa2ProPpr Privé-premies eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa2ProPrg Privé-verbruik goederen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa2ProPri Privé-belastingen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa2ProPrk Privé-aftrekbare kosten eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa2PrsOlp Ontvangen loon, uitkeringen of pensioenen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa2PrsOnk Ontvangen kostenvergoedingen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa2PrsOns Ontvangen schenkingen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa2PrsOpp Opname privé-financieringen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa2PrsOps Overige privé-stortingen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa2PrsOsp Opname privé-spaargelden eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa2PrsOte Ontvangen toeslagen en toelagen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa2PrsPsk Privé-storting kapitaal eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa2PrsPzl Privé-betaalde zakelijke lasten eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa2PrsVep Verkoop privé-bezittingen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa3Ond 5541 Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 4 J N.v.t.
BEivKa3OndAow Aandeel in de overwinst eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa3OndArb Arbeidsvergoeding eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa3OndBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa3OndOvm Overige mutaties eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa3OndRgv Rente geïnvesteerd vermogen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa3OndVbv Vergoeding buitenvennootschappelijk vermogen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa3ProFor Dotatie Fiscale Oudedags Reserve eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa3ProOvp Overige privé-opnamen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa3ProPer Privé-aflossingen en rente eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa3ProPiz Privé-aandeel in zakelijke lasten eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa3ProPmv Privé-gebruik materiële vaste activa eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa3ProPok Privé-opname kapitaal eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa3ProPpr Privé-premies eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa3ProPrg Privé-verbruik goederen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa3ProPri Privé-belastingen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa3ProPrk Privé-aftrekbare kosten eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa3PrsOlp Ontvangen loon, uitkeringen of pensioenen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa3PrsOnk Ontvangen kostenvergoedingen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa3PrsOns Ontvangen schenkingen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa3PrsOpp Opname privé-financieringen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa3PrsOps Overige privé-stortingen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa3PrsOsp Opname privé-spaargelden eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa3PrsOte Ontvangen toeslagen en toelagen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa3PrsPsk Privé-storting kapitaal eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa3PrsPzl Privé-betaalde zakelijke lasten eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa3PrsVep Verkoop privé-bezittingen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa4Ond 5561 Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 4 J N.v.t.
BEivKa4OndAow Aandeel in de overwinst eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa4OndArb Arbeidsvergoeding eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa4OndBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa4OndOvm Overige mutaties eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa4OndRgv Rente geïnvesteerd vermogen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa4OndVbv Vergoeding buitenvennootschappelijk vermogen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa4ProFor Dotatie Fiscale Oudedags Reserve eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa4ProOvp Overige privé-opnamen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa4ProPer Privé-aflossingen en rente eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa4ProPiz Privé-aandeel in zakelijke lasten eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa4ProPmv Privé-gebruik materiële vaste activa eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa4ProPok Privé-opname kapitaal eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa4ProPpr Privé-premies eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa4ProPrg Privé-verbruik goederen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa4ProPri Privé-belastingen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa4ProPrk Privé-aftrekbare kosten eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa4PrsOlp Ontvangen loon, uitkeringen of pensioenen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa4PrsOnk Ontvangen kostenvergoedingen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa4PrsOns Ontvangen schenkingen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa4PrsOpp Opname privé-financieringen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa4PrsOps Overige privé-stortingen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa4PrsOsp Opname privé-spaargelden eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa4PrsOte Ontvangen toeslagen en toelagen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa4PrsPsk Privé-storting kapitaal eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa4PrsPzl Privé-betaalde zakelijke lasten eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa4PrsVep Verkoop privé-bezittingen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa5Ond 5581 Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 4 J N.v.t.
BEivKa5OndAow Aandeel in de overwinst eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa5OndArb Arbeidsvergoeding eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa5OndBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa5OndOvm Overige mutaties eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa5OndRgv Rente geïnvesteerd vermogen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa5OndVbv Vergoeding buitenvennootschappelijk vermogen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa5ProFor Dotatie Fiscale Oudedags Reserve eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa5ProOvp Overige privé-opnamen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa5ProPer Privé-aflossingen en rente eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa5ProPiz Privé-aandeel in zakelijke lasten eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa5ProPmv Privé-gebruik materiële vaste activa eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa5ProPok Privé-opname kapitaal eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa5ProPpr Privé-premies eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa5ProPrg Privé-verbruik goederen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa5ProPri Privé-belastingen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa5ProPrk Privé-aftrekbare kosten eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa5PrsOlp Ontvangen loon, uitkeringen of pensioenen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa5PrsOnk Ontvangen kostenvergoedingen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa5PrsOns Ontvangen schenkingen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa5PrsOpp Opname privé-financieringen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa5PrsOps Overige privé-stortingen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa5PrsOsp Opname privé-spaargelden eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa5PrsOte Ontvangen toeslagen en toelagen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa5PrsPsk Privé-storting kapitaal eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa5PrsPzl Privé-betaalde zakelijke lasten eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKa5PrsVep Verkoop privé-bezittingen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKap 5500 Eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 3 J J N.v.t.
BEivKapOnd 5501 Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 4 J J N.v.t.
BEivKapOndAow Aandeel in de overwinst eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKapOndArb Arbeidsvergoeding eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKapOndBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKapOndOvm Overige mutaties eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKapOndRgv Rente geïnvesteerd vermogen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKapOndVbv Vergoeding buitenvennootschappelijk vermogen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKapProFor Dotatie Fiscale Oudedags Reserve eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKapProOvp Overige privé-opnamen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKapProPer Privé-aflossingen en rente eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKapProPiz Privé-aandeel in zakelijke lasten eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKapProPmv Privé-gebruik materiële vaste activa eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKapProPok Privé-opname kapitaal eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKapProPpr Privé-premies eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKapProPrg Privé-verbruik goederen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKapProPri Privé-belastingen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKapProPrk Privé-aftrekbare kosten eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKapPrsOlp Ontvangen loon, uitkeringen of pensioenen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKapPrsOnk Ontvangen kostenvergoedingen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKapPrsOns Ontvangen schenkingen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKapPrsOpp Opname privé-financieringen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKapPrsOps Overige privé-stortingen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKapPrsOsp Opname privé-spaargelden eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKapPrsOte Ontvangen toeslagen en toelagen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKapPrsPsk Privé-storting kapitaal eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKapPrsPzl Privé-betaalde zakelijke lasten eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivKapPrsVep Verkoop privé-bezittingen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivOkcInkBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivOkcInkKac Kapitaalcorrecties eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivOkcInkKap Kapitaalmutaties eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivOkcInkOvm Overige mutaties eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivOkcKegAtg Afname ten gunste van het resultaat eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivOkcKegBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.
BEivOkcKegDot Dotatie eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 5 N.v.t.