Boekhoudplaza.nl

Begrippen

Begrippen en hun betekenis

Suggesties voor wijziging of uitbreiding kun je mailen aan boekhoudplaza@gbned.nl.

[ 1 ] tot [ 6 ] van totaal [ 6 ] begrippen

Aanneemcontract

De uitvoering van een project c.q. opdracht tegen een vaste prijs. In de praktijk kan dan wel gewerkt worden met meer- en minderwerk.

 
Acquirer of merchant bank

De acquirer (ook merchant bank of acquiringbank genoemd) is de financiële instelling die de bankrekening van de handelaar bijhoudt. Het contract met de acquirer stelt handelaren in staat om credit- en debetcard transacties te verwerken. De wervende bank geeft de transacties van de handelaar door aan de betreffende uitgevende banken om de betaling te ontvangen.De acquirer (ook merchant bank of acquiringbank genoemd) is de financiële instelling die de bankrekening van de handelaar bijhoudt. Het contract met de acquirer stelt handelaren in staat om credit- en debetcard transacties te verwerken. De wervende bank geeft de transacties van de handelaar door aan de betreffende uitgevende banken om de betaling te ontvangen.

 
Actuele kostprijs

De actuele kostprijs is een nieuw begrip dat in 2015 in de wet werd opgenomen. Vergelijkbaar met de historische kostprijs, maar dan op basis van een actueel prijsniveau. Het begrip actuele kostprijs gaat hierbij uit van technisch gelijke vervanging. De actuele kostprijs mag alleen gehanteerd worden bij commerciële grondslagen. Bij fiscale waarderingsgrondslagen (gehanteerd bij de Vennootschapsbelasting - VPB) is alleen de historische kostprijs van toepassing. 

Lees verder...
 
Actuele waarde

De actuele waarde is de waarde die gebaseerd is op actuele marktprijzen of op gegevens die op betreffende datum van waardering geacht worden relevant te zijn.
Een en ander volgens het Besluit actuele waarde.

Lees verder...
 
Agio op aandelen

Verschil tussen de uitgifteprijs en de nominale waarde van een aandeel. De uitgifteprijs is dan hoger dan de nominale waarde van het aandeel. Als het verschil negatief is spreken we van disagio, waarbij de uitgifteprijs juist lager is dan nominale waarde.. 

 
Anticipatieposten

Zijn onderdeel van Transitorische posten en onderverdeeld in:
- Nog te ontvangen baten;
- Nog te betalen kosten.
Bedoeld om kosten en opbrengsten in die periode te boeken waarop ze ook betrekking hebben.
Tegenover anticipatieposten kennen we ook uitstelposten.