Boekhoudplaza.nl

Begrippen

Begrippen en hun betekenis

Suggesties voor wijziging of uitbreiding kun je mailen aan boekhoudplaza@gbned.nl.

[ 1 ] tot [ 2 ] van totaal [ 2 ] begrippen

Derivaten

Derivaten zijn beleggingsproducten die gebaseerd zijn op of afgeleid zijn van aandelen, obligaties, indices, grondstoffen of valuta’s. De waarde van derivaten is gekoppeld aan de waarde van andere beleggingen. Derivaten zijn complexere beleggingsproducten, voor de ervaren belegger. Voorbeelden zijn opties, futures en Contracts for Difference (CFD’s). Bron: AFM.

 
Diverse baten en lasten

Onder buitengewone baten (opbrengsten) en lasten (kosten) worden de opbrengsten en kosten verstaan die niet uit de gewone bedrijfsuitoefening afkomstig zijn.  Denk aan incidentele baten of lasten door de verkoop van een actief, zoals een machine die voor eigen gebruik diende. Sinds het boekjaar van 2016 is het niet meer toegestaan buitengewone baten en lasten apart op te nemen in de jaarrekening (artikel BW 2: 377).  

Lees verder...