Boekhoudplaza.nl

Begrippen

Begrippen en hun betekenis

Suggesties voor wijziging of uitbreiding kun je mailen aan boekhoudplaza@gbned.nl.

[ 1 ] tot [ 5 ] van totaal [ 5 ] begrippen

EBITDA

EBITDA staat voor: Earnings Before Interest, Taxes, Depriciation and Amortization. Geeft het resultaat aan van operationele activiteiten van een onderneming, zonder kosten en opbrengsten van financiering, belastingen, afschrijvingen materiële vaste activa en afschrijving immateriële vaste activa. Denk bij dit laatste aan kosten van software of andere intellectueel eigendom.

Lees verder...
 
Effecten

Naast deelnemingen kennen we Effecten (zoals aandelen en obligaties). Dit zijn dan aandelen die als belegging gekenmerkt worden en niet als deelneming. Komen verder niet aan de orde bij deelnemingen. 
Zie Wiki RGS en Effecten, zoals aandelen en obligaties.

 
Eindproduct of Gereed product

Bij het produceren van producten wordt onderscheid gemaakt tussen halffabrikaat en eindproduct. Dit laatste wordt ook wel gereed product genoemd. Een eindproduct wordt na productie (en te zijn gecontroleerd) op voorraad geboekt tegen de (standaard) kostprijs. Met doel dergelijke producten te verkopen. Soms wordt er op (klant)order geproduceerd en zijn de eindproducten dan al verkocht..

 
Eliminatieposten

Transacties ongedaan maken (elimineren) ter voorkoming van een dubbeltelling bij consolidatie van cijfers bij intercompany transacties.

 
European Sustainability Reporting Standards (ESRS)

De European Sustainability Reporting Standards (ESRS) is een nadere uitwerking van de CSRD en geven regels voor de inrichtings- en openbaarmakingsvereisten van het duurzaamheidsverslag. Ze bevatten voorschriften en handvatten voor hoe het duurzaamheidsverslag eruit moet zien.

Lees verder...