Boekhoudplaza.nl

Begrippen

Begrippen en hun betekenis

Suggesties voor wijziging of uitbreiding kun je mailen aan boekhoudplaza@gbned.nl.

[ 1 ] tot [ 1 ] van totaal [ 1 ] begrippen

EBITDA

Staat voor: Earnings Before Interest, Taxes, Depriciation and Amortization. Geeft het resultaat aan van operationele activiteiten van een onderneming, zonder kosten en opbrengsten van financiering, belastingen, afschrijvingen en terugbetaling aflossingen.