Boekhoudplaza.nl

Begrippen

Begrippen en hun betekenis

Suggesties voor wijziging of uitbreiding kun je mailen aan boekhoudplaza@gbned.nl.

[ 1 ] tot [ 1 ] van totaal [ 1 ] begrippen

EBITDA

EBITDA staat voor: Earnings Before Interest, Taxes, Depriciation and Amortization. Geeft het resultaat aan van operationele activiteiten van een onderneming, zonder kosten en opbrengsten van financiering, belastingen, afschrijvingen materiële vaste activa en afschrijving immateriële vaste activa. Denk bij dit laatste aan kosten van software of andere intellectueel eigendom.

Lees verder...