Boekhoudplaza.nl

Begrippen

Begrippen en hun betekenis

Suggesties voor wijziging of uitbreiding kun je mailen aan boekhoudplaza@gbned.nl.

[ 1 ] tot [ 3 ] van totaal [ 3 ] begrippen

Fiscale reserves

Fiscale reserves zijn bedragen die gereserveerd (opzij gelegd) worden en afgetrokken mogen worden van de winst. Het gaat dan om de fiscale winst waarover inkomstenbelasting (IB) of Vennootschapsbelasting (VpB) geheven wordt. 

Lees verder...
 
Fiscale waarderingsgrondslagen

FIscale waarderingsgronslagen worden gehanteerd bij de Vennootschapsbelasting (VPB) volgens de wet Wet op de vennootschapsbelasting 1969  Ondernemingen in de vorm van een BV (en NV), in de categorie micro en klein, mogen sinds 2007, onder bepaalde voorwaarden, ook voor de jaarrekening gebruik maken van fiscale waarderingsgrondslagen. Dit laatste is vastgelegd in het Besluit fiscale waarderingsgrondslagen.

Lees verder...
 
Fiscale winstberekening

De winst(berekening) die is gebaseerd op fiscale waarderingsgrondslagen. Dit is vóór correcties van fiscale regelingen, zoals naar voren komen in de aangifte vennootscchapsbelasting. Bij dit laatste moet gedacht worden aan investeringsregelingen, zoals de investeringsaftrek.