Boekhoudplaza.nl

Begrippen

Begrippen en hun betekenis

Suggesties voor wijziging of uitbreiding kun je mailen aan boekhoudplaza@gbned.nl.

[ 1 ] tot [ 5 ] van totaal [ 5 ] begrippen

Impairment

Impairment betekent letterlijk 'beperking'.
Een 'impairment test' is een onderzoek naar bijzondere waardevermindering (oftewel een beperking van de waarde).
Een impairment test kan betrekking hebben op de waarde van Goodwill (onderdeel van immateriële vaste activa) of Materiële vaste activa.
Zie ook Wikipedia.

Lees verder...
 
Indirecte kosten

Indirecte kosten zijn kosten die, in tegenstelling tot directe kosten, niet direct doorbelast kunnen worden aan kostendragers, zoals productie(afdeling) of een project. Indirece kosten worden via een verbijzonderingsmethode doorberekend aan kostendragers.
Di kan varieëren van een eenvoudige opslagmethode, zoals een vast percentage van de gecalculeerde directe kosten) tot de uitgebreidere kostenplaatsenmethode.

Lees verder...
 
Informeel kapitaal

Er is sprake van informeel kapitaal als sprake is van transacties tussen een vennootschap en een aandeelhouder, waarbij sprake is van een prijs die niet marktconform is. M.a.w. een andere prijs dan als zaken gedaan zou worden met een andere (externe) partij.

Lees verder...
 
Intercompany transacties

Dit zijn (financiële) transacties tussen twee of meer bedrijfsonderdelen die tot een zelfde groep van bedrijven behoren. Denk aan een transacties tussen een dochter en holding of tussen twee dochters die onder dezelfde holding vallen.

Lees verder...
 
Intrinsieke waarde

Volgens de bedrijfseconomie de actuele waarde van bezittingen (activa) minus de schulden/verplichtingen (deel van de passiva) van een onderneming. Oftewel het eigen vermogen van een onderneming.