Boekhoudplaza.nl

Begrippen

Begrippen en hun betekenis

Suggesties voor wijziging of uitbreiding kun je mailen aan boekhoudplaza@gbned.nl.

[ 1 ] tot [ 1 ] van totaal [ 1 ] begrippen

Langlopende schulden

Langlopende schulden zijn schulden met een looptijd van langer dan 1 jaar. Anders wordt gesproken over kortlopende schulden. Hierbij moet gedacht worden aan een hypotheek en een lening.